RUSSOFT: Η ρωσική αγορά πληροφορικής το 2016 ήταν περισσότερο θετική περιοχή από ό, τι αρνητικά

Οι αναλυτές της NP "RUSSOFT" κατέγραψαν βελτίωση στη ρωσική αγορά πληροφορικής το 2016, αν και από τη θέση των δυτικών εταιρειών η πτώση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τα συμπεράσματα Ένωση βασίζεται στην ανάλυση των ανοιχτών δεδομένων από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, η έρευνα αγοράς (ή τμήματα), που πραγματοποιήθηκε από ρωσικές και διεθνείς αναλυτές, τα αποτελέσματα του έτους ανακοίνωσε τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής, καθώς και την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων.

Η κατάσταση στη ρωσική αγορά των τεχνολογιών της πληροφορίας το 2016 έχει σταθεροποιηθεί, αν το δει κανείς από το εξωτερικό: η μείωση του όγκου της αγοράς όσον αφορά το νόμισμα εάν είχαν λάβει χώρα, δεν ήταν περισσότερο από 3-4%, μετά την κατάρρευση του σχεδόν 40% το 2015 και στο 16% το προηγούμενο έτος.
Αν πάρουμε τη θέση των ρωσικών εταιρειών πληροφορικής και των καταναλωτών, με μια σαφή βελτίωση της κατάστασης, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του 2016 η αγορά πληροφορικής.

Σύλλογος «Russoft» παραδοσιακά προσφέρει μια ματιά στην κατάσταση στη ρωσική αγορά πληροφορικής από διαφορετικές οπτικές γωνίες, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα αποτελέσματα των πωλήσεων από τους μεγαλύτερους προμηθευτές του κόσμου, αλλά και τα αποτελέσματα των πωλήσεων ρούβλι των ρωσικών εταιρειών πληροφορικής, καθώς και οι επιπτώσεις της εισαγωγής της πληροφορικής στη Ρωσική καταναλωτή IT. Συμπέρασμα σχετικά με την κατάσταση στη ρωσική αγορά πληροφορικής γίνονται με βάση ένα σύνολο δεδομένων που συλλέγονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της έρευνας αγοράς (ή τμήματα), που πραγματοποιήθηκε από ρωσικές και διεθνείς αναλυτές, τα αποτελέσματα του έτους ανακοίνωσε τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής, καθώς και την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι «Russoft» πλήρη έρευνα της αγοράς δεν κατέχει και χρησιμοποιεί κυρίως τους καρπούς της εργασίας των διαφόρων ερευνητών, την ανάλυση και την εξιστόρηση των δεδομένων τους. Επομένως, η αντίθεση των συμπερασμάτων της Ένωσης με τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών των ερευνητών θα είναι εσφαλμένη.

Από τις δικές της πληροφορίες, η RUSSOFT διαθέτει μόνο ετήσια στοιχεία ερευνών σχετικά με τις πωλήσεις ρωσικών εταιρειών λογισμικού στην εγχώρια αγορά. Αυτές οι πληροφορίες σας επιτρέπουν να κάνετε τις δικές σας αξιολογήσεις της κατάστασης στη ρωσική αγορά λογισμικού.

Η ρωσική αγορά πληροφορικής κατά την περίοδο 2013-2017 (βάσει δεδομένων IDC)

* Υπολογίστηκε από τα δεδομένα IDC

Η ανάλυση της RUSSOFT άρχισε παραδοσιακά με τη μελέτη εκθέσεων δημοσιευμένων από διεθνείς ερευνητικές εταιρείες (κυρίως IDC και Gartner). Στα τέλη του 2016, για πρώτη φορά, δεν παρουσιάστηκε τέτοια αναφορά στα μέσα ενημέρωσης. Προφανώς, το ενδιαφέρον των ξένων αναλυτικών εταιρειών για τη ρωσική αγορά πληροφορικής έχει μειωθεί και οι Ρώσοι ερευνητές, που είναι σε θέση να καλύψουν πλήρως αυτή την αγορά, δεν έχουν εμφανιστεί.
Τα στοιχεία τους παρέχουν περιοδικά το Υπουργείο Συγκοινωνιών και το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι οι υπάλληλοι είναι περιορισμένες επανυπολογισμό στοιχεία της IDC (ή με την Gartner) σε ρούβλια με τον πληθωρισμό (ή να παραμελεί αυτό), καθώς και στη δική του καθορίζουν ποιες λύσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με την πληροφορική της αγοράς.

Ωστόσο, από τα δεδομένα IDC για επιμέρους μεγάλα τμήματα ήταν δυνατό να δούμε τη γενική εικόνα της αγοράς πληροφορικής, αν και με ορισμένες υποθέσεις. Αποδείχθηκε ότι, σε δολάρια, η πτώση στην αγορά πληροφορικής το 2016 ανήλθε σε περίπου 3-4% (περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια). Σε σύγκριση με τη συντριβή κατά 39% το 2015, αυτή η μείωση μπορεί να ονομαστεί σταθεροποίηση, η οποία έγινε από τους αναλυτές της IDC.
Ταυτόχρονα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, οι ειδικοί της IDC προέβλεψαν μείωση της τάξης του 13% στην αγορά πληροφορικής μέχρι το τέλος του έτους. Η RUSSOFT προέβλεψε την ανάπτυξη της αγοράς πληροφορικής κατά 2-3% ή την ίδια πτώση, αλλά σε ρουβλιτικούς όρους. Παρόμοιος δείκτης σε δολάρια προβλεπόταν ανάλογα με τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου έναντι του δολαρίου. Στην πραγματικότητα, το εθνικό νόμισμα υποτιμήθηκε κατά περίπου 10%. Ωστόσο, η μείωση της αγοράς πληροφορικής ήταν πολύ μικρότερη. Έτσι, η κατάσταση αποδείχθηκε καλύτερη από εκείνη που προέβλεπε τόσο η RUSSOFT όσο και η IDC.

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε την ύπαρξη το 2016, ακόμη και η ανάπτυξη της αγοράς πληροφορικής σε όρους δολαρίου. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να αναφέρει τα στοιχεία Tadviser και Cnews βαθμολογίες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 100 μεγαλύτερων εταιρειών σε δολάρια στην αξιολόγηση της TAdviser100 μειώθηκε κατά 1,5%, ενώ στην αξιολόγηση CNews αυξήθηκε κατά 4,7%. Την ίδια στιγμή μείον TAdviser100 παρέχονται Rostec, η οποία δεν είναι απολύτως σωστό να αναφερθώ σε εταιρίες πληροφορικής και μικρές εταιρείες λογισμικού που βρίσκονται σε αυτές τις εκτιμήσεις δεν θα μπορούσε να πάρει, αύξησε τις εγχώριες πωλήσεις της κατά 24% (σύμφωνα με τον υπολογισμό «Russoft», με βάση την ετήσια στοιχεία έρευνα).
Ένα άλλο επιχείρημα υπέρ της έκδοσης σχετικά με την αύξηση του ισοδύναμου σε δολάρια του όγκου της αγοράς πληροφορικής είναι η αξιολόγηση της OCS, σύμφωνα με την οποία η αγορά πληροφορικής αυξήθηκε κατά 2-3% σε όρους δολαρίου το 2016. Δεδομένου ότι η εταιρεία αυτή είναι ένας από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ρώσους διανομείς στον τομέα των ΤΠΕ, οι εκτιμήσεις της πρέπει να αντιμετωπίζονται με σιγουριά. Και πάλι, μην αντιταχθείτε στις εκτιμήσεις του OCS και στα δεδομένα IDC, επειδή οι εμπειρογνώμονες μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη για το τι είναι σχετικό με την αγορά πληροφορικής και τι όχι.
Ένα άλλο επιχείρημα υπέρ της ανάπτυξης της αγοράς πληροφορικής είναι δείκτες του όγκου πωλήσεων ορισμένων ξένων εταιρειών. Στη SAP, η ανάπτυξη σε όρους δολαρίου ήταν περίπου 1%. Η ίδια ανάπτυξη στη Microsoft. Η αμερικανική εταιρεία SAS πρόσθεσε 27%, η Apple - 55% (πιθανώς, σε μεγάλο βαθμό λόγω της σημαντικής αύξησης της ζήτησης για ακριβά smartphones). Μόνο η IBM (από τις εταιρείες που συνόψισαν τα αποτελέσματα του έτους δημοσίως) έχασε 12%.
Τέλος, τα περισσότερα τμήματα της ρωσικής αγοράς πληροφορικής σημείωσαν σημαντική αύξηση. Η πτώση επηρέασε μόνο εκείνα τα τμήματα που συρρικνώνονται και σε ολόκληρη την παγκόσμια αγορά. Μια τέτοια μείωση δείχνει είτε τον κορεσμό αυτών των τμημάτων είτε την εισαγωγή εναλλακτικών τεχνολογιών, αλλά όχι την παρουσία φαινομένων κρίσης στη ρωσική αγορά.
Με βάση τα παραπάνω επιχειρήματα, η RUSSOFT τάσσεται να πιστεύει ότι η πιο πιθανή εκδοχή είναι μια μικρή ανάπτυξη (τουλάχιστον 3%) της αγοράς σε όρους δολαρίου. Τα δεδομένα IDC μπορεί επίσης να είναι δίκαια, αλλά αυτή η εταιρεία, κατά πάσα πιθανότητα, δεν αναφέρεται στην αγορά πληροφορικής μερικά αναπτυσσόμενα τμήματα. Εάν τα λάβετε υπόψη, τότε ο όγκος αυτής της αγοράς μπορεί να μην είναι 17 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά όχι λιγότερο από 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όσον αφορά τα ρούβλια, η αγορά πληροφορικής αυξήθηκε κατά 5,1% (εάν βασίζεστε σε δεδομένα IDC), που αντιστοιχεί σχεδόν στο επίσημο ποσοστό πληθωρισμού 5,4%. Κατά συνέπεια, με όρους ρουβλίου και σε συγκρίσιμες τιμές, ο όγκος της αγοράς δεν έχει αλλάξει. Αν πρέπει να αναγνωρίσουμε την έκδοση για την αύξηση του δολαρίου σε 3%, τότε οι πωλήσεις ρουβλιών αυξήθηκαν κατά 13% (λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό - κατά 7,5%).
όροι ρούβλι, είναι σημαντικό για τις ρωσικές εταιρείες πληροφορικής που μετρούν τα επιτεύγματα και τις αποτυχίες τους σε ρούβλια. Το μερίδιό τους στη ρωσική αγορά πληροφορικής διευρύνθηκε εν πάση περιπτώσει λόγω της μείωσης του μεριδίου των ξένων εταιρειών. Η διαδικασία υποκατάστασης των εισαγωγών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά, αλλά είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς αυτό που πηγαίνει. Η ανάπτυξη της αγοράς για τις ρωσικές εταιρείες είναι τουλάχιστον 5-10% σε όρους ρούβλι σε σταθερές τιμές (λαμβάνοντας υπόψη το επίσημο πληθωρισμό). Αυτή η έκδοση επιβεβαιώθηκε ότι τα συνολικά έσοδα του ρουβλίου 100 μεγαλύτερες ρωσικές Cnews100 κατάταξη των εταιρειών πληροφορικής αυξήθηκαν κατά 15% (προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό, θα ήταν περίπου 10%).

Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές πληροφορικής στη Ρωσία ήταν μαύροι - είχαν πιο χρήσιμη λειτουργικότητα από ό, τι πριν από ένα χρόνο. Αν επικεντρωθείτε στα δεδομένα IDC, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση και την πτώση των τιμών (για τον εξοπλισμό μειώθηκαν, και για το λογισμικό - αυξήθηκε), τότε έχετε μηδενική αύξηση. Εάν επιτρέψουμε την ανάπτυξη της αγοράς πληροφορικής σε δολάρια κατά 3%, τότε οι καταναλωτές έλαβαν περίπου 5% περισσότερο. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η αλλαγή των τιμών, αλλά και η ληφθείσα μεγαλύτερη λειτουργικότητα για τα ίδια χρήματα κατά τη μετάβαση σε τεχνολογίες σύννεφων και ελεύθερο λογισμικό. Αυτή η μετάβαση έχει μεγάλη κλίμακα, όπως για παράδειγμα, λέει η ταχεία αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες cloud όπως οι SaaS και IaaS. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές καθώς και οι ρωσικές εταιρείες ήταν σε μεγάλο πλεονέκτημα.

Ο όγκος της ρωσικής αγοράς τεχνολογιών σύννεφο το 2014-2017 (ανάπτυξη για το έτος)

Ο όγκος της ρωσικής αγοράς πληροφορικής

Πηγή: Gartner, 2017

Οι υπάλληλοι μετρούν το ρωσικό IT

Στη Ρωσία, υπάρχει επίσης επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των παραδόσεων πληροφορικής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, το 2016 ο όγκος της αγοράς πληροφορικής ανερχόταν σε 747,4 δισεκατομμύρια ρούβλια, ήτοι 1,7% λιγότερο από ό, τι πριν από ένα χρόνο. Ενώ το 2015 σημειώθηκε πτώση 8,8%. "Σήμερα η κατάσταση στην αγορά πληροφορικής έχει σταθεροποιηθεί λίγο πολύ, ωστόσο σε σχεδόν όλα τα τμήματα, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος υπηρεσιών, παρατηρούμε μια στασιμότητα και μάλιστα μια μικρή πτώση, περίπου 5-10%", λέει Μιχαήλ Γκολόβατσεφ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Amtel-Service. "Παρ 'όλα αυτά, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το 2016 με αύξηση 23%, κυρίως λόγω της επέκτασης του χαρτοφυλακίου έργων στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών".

Η ρωσική αγορά πληροφορικής το 2015-2016. και την πρόβλεψη για το 2017-2019.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Νοέμβριος 2016

Μεταξύ των παραγόντων που περιορίζουν την ανάπτυξη της ρωσικής αγοράς, το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης ονομάζει ανεπαρκή ζήτηση από το κράτος, χαμηλή φερεγγυότητα του πληθυσμού και ανεπαρκή επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι υπάλληλοι δίνουν προσοχή στην έλλειψη προσωπικού και στην έλλειψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της πληροφορικής. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά στοιχεία της πύλης Superjob.ru, σύμφωνα με τα οποία η ζήτηση για ειδικούς πληροφορικής για το 2016 αυξήθηκε σχεδόν 2 φορές. "Η αγορά εξακολουθεί να είναι μια σοβαρή έλλειψη επαγγελματιών στον τομέα της πληροφορικής. Η αγορά υπαγορεύει τους κανόνες της που απαιτούν λύσεις στον τομέα της πληροφορικής, αλλά σε ένα χρόνο δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να εμφανιστεί ένας επαρκής αριθμός των επαγγελματιών για να κλείσει τα επιχειρηματικά προβλήματα », - λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Superjob.ru Ναταλία Γκογιαγιέβα.

Περισσότερα μικρά έργα

Οι μεγαλύτεροι ρώσοι προμηθευτές ΤΠ συμμερίζονται την άποψη ότι η εγχώρια αγορά αναμένει μέτρια ανάπτυξη. Η ρωσική αγορά πληροφορικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνολική κατάσταση της οικονομίας της χώρας, σημειώνει Ρωμαίος Moiseyev, διευθυντής της RRC Ρωσίας: "Ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών στα τέλη του 2016 προέβλεψε την αύξηση του κατά 1,5% το 2017. Αυτό σημαίνει ότι εάν η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και η πολιτική κατάσταση παραμείνει το 2017, η ρωσική αγορά πληροφορικής μπορεί να αναπτυχθεί ελαφρώς - στην καλύτερη περίπτωση, κατά 10-15% σε όρους ρουβλίου ».

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Asteros Γιούρι Μπιακώφ επίσης αξιολογεί θετικά τις προοπτικές του 2017: "Προφανώς, η αγορά αναστενάζει πιο ελεύθερα: η αναβίωση της ζήτησης είναι, καταρχάς, στις κατευθύνσεις των υπηρεσιών πληροφορικής. Ναι, η επιχείρηση δεν είναι σε μια βιασύνη για να επενδύσουν στον τομέα της πληροφορικής τα τελευταία όγκους πριν από την κρίση: μια προσέγγιση για να «πάρει περισσότερο για λιγότερο» εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη, αλλά η δραστηριότητα και το ενδιαφέρον για νέα έργα που έχουν ήδη σημαντικά υψηλότερες στις αρχές του 2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αισιοδοξία εμπνέει τη μείωση της μεταβλητότητας, η σταθεροποίηση του ρουβλίου, είναι δυνατόν να προβλεφθεί, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, η οποία το σύνολο της αγοράς πληροφορικής έχει κατηγορηματικά αρνηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Το 2017, υπάρχει η ευκαιρία να απομακρυνθούμε από το παράδειγμα της κρίσης της επιχειρηματικής ανάπτυξης. "

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του "Krok" Μπόρις Μπομπροβνίκοφ, Το 2017 θα είναι ελαφρώς καλύτερη από το 2016: "Οι πελάτες, αν και σε λογικό επίπεδο, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται και να υλοποιούν μεγάλα, πολύπλοκα έργα μαζί με έργα βελτίωσης των συστημάτων τους. Κανείς δεν σκοπεύει να παραμείνει ακίνητος, γι 'αυτό και σε ρουβλιτικούς όρους θα υπάρξει αύξηση αρκετών ποσοστών, ειδικά στις νέες τεχνολογίες και στην εξωτερική ανάθεση ".

Πρόεδρος του ομίλου εταιρειών "Technoserv" Σεργκέι Κορνέεφ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι πελάτες αλλάζουν τις τακτικές εφαρμογής των καθηκόντων ΤΠ: «Τα« παγκόσμια έργα »που έχουν ανασταλεί ή παγώσει μετατρέπονται σε πολλά σύντομα καθήκοντα που επιφέρουν γρήγορες αποδόσεις για τις επιχειρήσεις. Πολλοί πελάτες μεταβαίνουν στην ευέλικτη μεθοδολογία διαχείρισης έργων, όταν αντί ενός μεγάλου μακροπρόθεσμου έργου υλοποιείται μια μικρή αλυσίδα αλλά με γρήγορο επιχειρηματικό αποτέλεσμα ». Έτσι, τα αναπτυξιακά έργα συρρικνώνονται σε όγκους, αλλά αυξάνονται σε ποσότητα, καθώς οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να επενδύσουν στην πληροφορική μόνο κρίσιμων για τις επιχειρήσεις καθηκόντων.

Αντικατάσταση εισαγωγής

Από τις τρεις παραδοσιακές περιοχές του IT - AO, λογισμικού και υπηρεσιών - το τμήμα λογισμικού αισθάνεται πιο άνετα. Αυτή είναι μια παγκόσμια τάση, αλλά στη Ρωσία υποστηρίζεται από νομοθετικές πρωτοβουλίες με στόχο την υποκατάσταση των εισαγωγών και την προστασία των εγχώριων παραγωγών. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, απαγορεύεται στα κρατικά ιδρύματα να αγοράζουν ξένο λογισμικό, εκτός από περιπτώσεις που απουσιάζουν τα ρωσικά ανάλογα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, θεσπίστηκαν επίσης νέοι κανόνες για τις κρατικές επιχειρήσεις (με ποσοστό συμμετοχής άνω του 50%), σύμφωνα με το οποίο πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα ρωσικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Από το 2016 η διαδικασία του σχηματισμού του Μητρώου των εγχώριων λογισμικού αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία ανήκουν στη Ρωσική Ομοσπονδία και τους πολίτες της, ή μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται χωρίς τη βοήθεια των ξένων, ή μια εμπορική οργάνωση με συνολικό μερίδιο της ρωσικής συμμετοχής άνω του 50%. Τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο μητρώο επιτρέπονται να εισαχθούν σε κρατικούς φορείς. Στα τέλη Απριλίου 2017 καταχωρήθηκαν στο μητρώο 3325 προϊόντα λογισμικού (πριν από ένα χρόνο καταγράφηκαν μόνο 300 τίτλοι).

Επιπλέον, διάφορα φορολογικά καθεστώτα λειτουργούν για εγχώριους και ξένους κατασκευαστές. Τον Δεκέμβριο του 2016 Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που εκτείνεται για το 2017-2023. την επίδραση των μειωμένων τιμολογίων για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για εταιρείες πληροφορικής. Τον Απρίλιο του 2017, το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε από την Κρατική Δούμα. Έτσι, το τιμολόγιο για εταιρείες πληροφορικής θα παραμείνει στο επίπεδο του 14%, ενώ για την πλειοψηφία των φορολογουμένων οι εκπτώσεις είναι 30%. Ταυτόχρονα, από την 1η Ιανουαρίου 2017 εισήχθη ο λεγόμενος "φόρος στο Google", ο οποίος υποχρεώνει τις αλλοδαπές εταιρείες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών να καταβάλλουν ΦΠΑ.

Η διαδικασία της υποκατάστασης των εισαγωγών επιταχύνεται, και όπως ακριβώς ότι δεν ήταν πλέον σε θέση να σταματήσει, λέει ο Roman Mosaic: «Ιδιαίτερα έντονα αγγίζει τα κοινά πράγματα, όπως τα λειτουργικά συστήματα και βάσεις δεδομένων της επιχείρησης. Είναι αυτά τα προϊόντα που χρειάζονται για μεγάλα γεωγραφικά κατανεμημένη οργανώσεις για πολύ μεγάλη κίνηση στην υποκατάσταση των εισαγωγών και importonezavisimym λύσεις. Συμφόρησης σήμερα είναι η έλλειψη της αγοράς πληροφορικής επεκτάσιμη εφαρμογή της βιομηχανικής υποδομής και συντήρησης των λύσεων πληροφορικής, που ιδρύθηκε βάσει των νέων τύπων λογισμικού για την αγορά. " Η αγορά πληροφορικής θα αυξηθεί; συμμετέχοντες στην αγορά ερωτώμενοι CNews υπόψη σας τα ακόλουθα πιο ελπιδοφόρα και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της πληροφορικής: σύννεφο και outsourcing λύσεις στη διασύνδεση του Διαδικτύου των πραγμάτων, analytics και μεγάλα στοιχεία, επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR / VR), αυτοματοποίηση των βιομηχανικών διεργασιών (ACS), στον τομέα της τεχνητής ανάπτυξης πληροφοριών, νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση, και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατεύθυνση προς το παρόν είναι τεχνολογίες cloud (παροχή υπολογιστικών δυνατοτήτων σε ένα απομακρυσμένο κέντρο δεδομένων στο μοντέλο IaaS και ενοικίαση λογισμικού SaaS). Σύμφωνα με τη Forrester τη Ρωσία, την παράδοση SaaS στη Ρωσία το 2016 αυξήθηκαν κατά 48% σε σ 13790000000 σύγκριση με το προηγούμενο έτος, τα έσοδα για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε p 8,07 δις, αύξηση 37%.

Η ρωσική αγορά των IaaS και SaaS, σε δισεκατομμύρια p (2017-2020 - πρόβλεψη)

Στο τμήμα των «σιδερένια» στο πλαίσιο μιας γενικής μείωσης της προσφοράς παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για λύσεις όλα τα φλας - το σύστημα αποθήκευσης, πλήρως ενσωματωμένο στη βάση της μια «γρήγορη» σε σχέση με την τεχνολογία flash σκληρό δίσκο. Στην ΙΙΙ τρίμηνο 2016 IDC αναλυτές έχουν καταγραφεί αύξηση των πωλήσεων της αποθήκευσης όλων φλας αμέσως από 76,4%. «Συνολικό κόστος κτήσης ανά bit για συστήματα αποθήκευσης πολλαπλών terabyte βασίζεται σε μνήμη flash έχει πέσει κάτω από το κόστος του συστήματος που βασίζεται σε δίσκο, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους για την εξουσία, την ψύξη, τη συντήρηση και τη διαχείριση για πέντε χρόνια», - Ρωμαϊκή εξηγεί Moiseyev.

Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης κατέγραψε μείωση του όγκου της ρωσικής αγοράς πληροφορικής

Ο όγκος της ρωσικής αγοράς πληροφορικής το 2015 ανήλθε σε 740 δισεκατομμύρια ρούβλια, που είναι 8,8% χαμηλότερα από το επίπεδο του προηγούμενου έτους σε συγκρίσιμες τιμές. Το 2016, ο όγκος της αγοράς εκτιμάται σε 747.400 εκατομμύρια ρούβλια (-1,7%), όπως προκύπτει από τις προβλέψεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη για το 2017 και την περίοδο προγραμματισμού του 2018 και 2019, το εκπροσωπείται από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης.

Με την ανάπτυξη της οικονομίας σύμφωνα με τη βασική παραλλαγή το 2019, ο όγκος της αγοράς πληροφορικής θα φθάσει τα 841,5 δισεκατομμύρια ρούβλια (μείωση 2,6%).

Οι παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη της πληροφορικής είναι:

 • το επίπεδο της ζήτησης διαλυτών του πληθυσμού και της επιχειρηματικής δραστηριότητας ·
 • έλλειψη προσωπικού ·
 • ανεπαρκές επίπεδο κατάρτισης των ειδικών ·
 • ανεπαρκώς υψηλή δημοτικότητα των επαγγελμάτων στον κλάδο της πληροφορικής ·
 • ανεπαρκής αριθμός διεθνούς έρευνας που διεξάγεται στη χώρα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών ·
 • ανεπαρκής ζήτηση από το κράτος.
 • αδύναμη χρήση των δυνατοτήτων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Το 2015, το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της αγοράς πληροφορικής έπεσε στην αγορά υλικού - 56,4%. Η αγορά των προϊόντων λογισμικού ήταν 19,3%, η αγορά υπηρεσιών - 24,3%. Μέχρι το 2019, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης αναμένει ελαφρά μείωση του μεριδίου αγοράς υλικού (έως 55%) και αύξηση της αγοράς λογισμικού (19,4%) και της αγοράς υπηρεσιών (25,6%).

Πρόβλεψη των ρυθμών ανάπτυξης της αγοράς τεχνολογίας πληροφοριών,%

Ο περαιτέρω χαρακτήρας της ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας πληροφορικής θα καθοριστεί από έναν συνδυασμό παγκόσμιων και τοπικών τάσεων. Ανάμεσά τους: η αυξανόμενη ζήτηση για "έξυπνες συσκευές" και υπηρεσίες Διαδικτύου, η περαιτέρω εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής στη διαχείριση των επιχειρήσεων, η αυτοματοποίηση του δημόσιου τομέα. Συνέχιση της εφαρμογής της τεχνολογίας των πληροφοριών στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής του πληθυσμού της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών επεξεργασίας, παραγωγής και διαχείρισης οποιουδήποτε τομέα της οικονομίας και το επίπεδο της άμυνας της χώρας.

Η διάδοση της τεχνολογίας της πληροφορίας σε μεγάλη κλίμακα αναμένεται στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την επιστήμη, τον πολιτισμό, την ασφάλεια, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη γεωργία και τη χρηματοδότηση.

Το μεγαλύτερο δυναμικό είναι στην ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού. Στις συνθήκες της βασικής επιλογής, η αγορά λογισμικού θα αναπτυχθεί με τον ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με άλλα στοιχεία της αγοράς τεχνολογίας των πληροφοριών και θα αυξηθεί κατά 1,5% το 2019. Για να τονωθεί η επιτυχημένη ανάπτυξη αυτού του τμήματος, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν επιχειρηματικές δεξιότητες, επιχειρηματική πρωτοβουλία και ικανότητα δημιουργίας και επιτυχούς πώλησης προϊόντων της αγοράς.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην υποκατάσταση των εισαγωγών στον τομέα του λογισμικού. Προβλέπεται να εισαχθούν ενεργά οι εγχώριες εξελίξεις, ιδίως σε κυβερνητικούς φορείς.

Ο τομέας της ενοποίησης και διανομής συστημάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς η ζήτηση για τεχνολογίες πληροφοριών θα αυξηθεί στη χώρα. Οι υποσχόμενοι τομείς για την ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας θα είναι: cloud computing, κινητές εφαρμογές, ασφάλεια των πληροφοριών, νέες διεπαφές ανθρώπου-μηχανής και νευροτεχνολογίες.

Η ανάπτυξη του λογισμικού για κινητές συσκευές θα συνεχιστεί, γεγονός που συνδέεται με τη μαζική αύξηση της ζήτησης για smartphones και κινητές συσκευές.

Η ανάπτυξη του κλάδου θα προωθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της ανάπτυξης του κλάδου πληροφορικής στη Ρωσική Ομοσπονδία για την περίοδο 2014-2020 και μέχρι το 2025 και την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τον «οδικό χάρτη», τα μέτρα «Η ανάπτυξη του κλάδου της τεχνολογίας των πληροφοριών.»

Τα πιο σημαντικά καθήκοντα της ανάπτυξης της βιομηχανίας κατά την περίοδο πρόβλεψης θα είναι:

 • ανάπτυξη της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας ·
 • την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του συνολικού προγράμματος "Η δημιουργία τεχνολογικών πάρκων στη Ρωσική Ομοσπονδία στον τομέα των υψηλών τεχνολογιών" ·
 • ανάπτυξη του συστήματος κατάρτισης και προηγμένης κατάρτισης ειδικών στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας ·
 • τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας ·
 • δημιουργία βάσης πληροφοριών και αναλύσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Οι κρατικές ενισχύσεις για τον τομέα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Πληροφόρηση» μέλος του προγράμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας «Κοινωνία της Πληροφορίας (2011-2020)», η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση της ποιότητας μέσα από τη δημιουργία και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορίας, ανάπτυξη υπηρεσιών σε η βάση των τεχνολογιών της πληροφορίας στην εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό, η υποστήριξη περιφερειακών σχεδίων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της οικονομίας, το σημερινό σύστημα ρύθμισης του τομέα και το επίπεδο χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας από δυνητικούς καταναλωτές θα παραμείνουν στην επιλογή "βάσης +".

Οι αγορές πληροφορικής αναμένεται να ανακτήσουν τις πωλήσεις λόγω της αύξησης της καταναλωτικής ζήτησης, της δραστηριότητας της αγοράς και των μισθών.

Ο όγκος της αγοράς τεχνολογίας πληροφοριών θα ανέλθει στο 97,9% του επιπέδου του 2015. Οι τάσεις στην αλλαγή της δομής θα αντιστοιχούν στην παραλλαγή βάσης.

Οι ειδικοί εκτιμούσαν τον όγκο της ρωσικής αγοράς ΤΠ το 2017

ΜΟΣΧΑ, 8 Δεκεμβρίου - RIA Novosti. Ο όγκος της ρωσικής αγοράς πληροφορικής στα τέλη του 2017 θα φτάσει τα 733 δισ. Ρούβλια, ενώ το μερίδιο των υπηρεσιών πληροφορικής στο συνολικό όγκο της αγοράς θα είναι 20,7%, προκύπτει από τη μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας J'son Partners Consulting "Το δυναμικό ανάπτυξης των ρωσικών επιχειρήσεων πληροφορικής: ο μετασχηματισμός του τομέα εταιρικού λογισμικού."

Σύμφωνα με την έρευνα, μολονότι στην πραγματικότητα η μόνη πηγή για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για ρωσικές εταιρείες πληροφορικής είναι τα δικά τους κεφάλαια, γεγονός που παρεμποδίζει σημαντικά τη δυναμική της ανάπτυξης της εγχώριας ρωσικής αγοράς πληροφορικής. Ταυτόχρονα, ο παράγοντας αυτός εμποδίζει την είσοδο ρωσικών εταιρειών στην παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με τον J'son Συνεργάτες, τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια η κατάσταση θα αλλάξει και οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για επενδύσεις σε ρωσικές εταιρείες πληροφορικής. «Κατά τη γνώμη μας, αναπτύσσει επί του παρόντος μια πολύ ευνοϊκή κατάσταση για την είσοδο της πρωτεύουσας προχωρήσει IT-εταιρείες. Στην πραγματικότητα, ορισμένες εταιρείες είναι τώρα έτοιμοι να μπείτε στο IPO (αρχική δημόσια προσφορά), αλλά το μεγαλύτερο μέρος θα είναι έτοιμο σε μόλις πέντε παρα τρία χρόνια ", ανέφερε η μελέτη.

Έκδοση 5.1.11 beta. Για να επικοινωνήσετε με το εκδοτικό οίκο ή για να αναφέρετε τυχόν λάθη που έχουν παρατηρηθεί, χρησιμοποιήστε τη φόρμα σχολίων.

© 2018 ΜΙΑ "Ρωσία Σήμερα"

Η ηλεκτρονική έκδοση του RIA Novosti είναι καταχωρημένη στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας Επικοινωνιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Μαζικών Επικοινωνιών (Roskomnadzor) στις 8 Απριλίου 2014. Πιστοποιητικό εγγραφής El № ФС77-57640

Ιδρυτής: Ομοσπονδιακή Επιχειρησιακή Μονάδα Ενότητας "Διεθνής Οργανισμός Πληροφοριών" Ρωσία Σήμερα "(ΜΙΑ" Ρωσία Σήμερα ").

Συντάκτης: Anisimov AS

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Τηλέφωνο: 7 (495) 645-6601

Αυτός ο πόρος περιέχει υλικά 18+

Η εγγραφή ενός χρήστη στην υπηρεσία RIA Club στον ιστότοπο Ria.Ru και η εξουσιοδότηση σε άλλους ιστότοπους της ομάδας μέσων ενημέρωσης MIA "Russia Today" με τη βοήθεια λογαριασμού ή λογαριασμών χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα σημαίνει αποδοχή αυτών των κανόνων.

Ο Χρήστης δεσμεύεται να μην παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τις ενέργειές του.

Ο χρήστης αναλαμβάνει να μιλήσει με σεβασμό προς άλλους συμμετέχοντες στη συζήτηση, αναγνώστες και άτομα που εμφανίζονται στο υλικό.

Τα σχόλια δημοσιεύονται μόνο στις γλώσσες στις οποίες παρουσιάζεται το κύριο περιεχόμενο του υλικού, στο οποίο ο χρήστης δημοσιεύει ένα σχόλιο.

Στις ιστοσελίδες της ομάδας μέσων ενημέρωσης MIA "Ρωσία Σήμερα" μπορούν να επεξεργαστούν σχόλια, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών. Αυτό σημαίνει ότι ο συντονιστής ελέγχει τη συμμόρφωση των σχολίων με αυτούς τους κανόνες μετά από τη δημοσίευση του σχολίου από τον δημιουργό και έγινε διαθέσιμος σε άλλους χρήστες και πριν το σχόλιο γίνει διαθέσιμο σε άλλους χρήστες.

Το σχόλιο του χρήστη θα διαγραφεί αν:

 • δεν αντιστοιχεί στο θέμα της σελίδας.
 • προάγει το μίσος, τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία και το κοινωνικό υπόβαθρο και παραβιάζει τα δικαιώματα των μειονοτήτων ·
 • παραβιάζει τα δικαιώματα των ανηλίκων, τις βλάπτει υπό οποιαδήποτε μορφή ·
 • περιέχει ιδέες εξτρεμιστικής και τρομοκρατικής φύσης, ζητεί μια βίαιη αλλαγή στη συνταγματική τάξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας ·
 • περιέχει προσβολές, απειλές εναντίον άλλων χρηστών, συγκεκριμένα άτομα ή οργανώσεις, τιμωρεί την τιμή και την αξιοπρέπεια ή υπονομεύει τη φήμη των επιχειρήσεων.
 • περιέχει προσβολές ή μηνύματα που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού προς τη ΜΙΑ "Ρωσία Σήμερα" ή τους υπαλλήλους του οργανισμού.
 • παραβιάζει το απόρρητο, διαδίδει προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αποκαλύπτει το μυστικό της αλληλογραφίας,
 • περιέχει αναφορές σε σκηνές βίας, σκληρή μεταχείριση των ζώων.
 • περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αυτοκτονίας, υποκινεί στην αυτοκτονία.
 • επιδιώκει εμπορικούς στόχους, περιέχει ακατάλληλη διαφήμιση, παράνομη πολιτική διαφήμιση ή συνδέσμους σε άλλους πόρους δικτύου που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες ·
 • έχει άσεμνο περιεχόμενο, περιέχει άσεμνη γλώσσα και τα παράγωγά της, καθώς και συμβουλές για τη χρήση λεξικών μονάδων που εμπίπτουν στον ορισμό αυτό.
 • Περιέχει ανεπιθύμητα μηνύματα, διαφημίζει τη διανομή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, τις υπηρεσίες μαζικών μηνυμάτων και τους πόρους για κερδοσκοπία στο Διαδίκτυο
 • διαφημίζει τη χρήση ναρκωτικών / ψυχοτρόπων φαρμάκων, περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή και τη χρήση τους ·
 • περιέχει συνδέσμους με ιούς και κακόβουλο λογισμικό.
 • αποτελεί μέρος της δράσης, η οποία λαμβάνει μεγάλο αριθμό σχολίων με ταυτόσημο ή παρόμοιο περιεχόμενο ("flash mob").
 • ο συντάκτης παραβιάζει το γράψιμο ενός μεγάλου αριθμού μηνυμάτων χαμηλού περιεχομένου, ή η έννοια του κειμένου είναι δύσκολη ή αδύνατη να πιαστεί ("πλημμύρα").
 • ο συγγραφέας παραβιάζει την εθιμοτυπία του δικτύου, εμφανίζοντας μορφές επιθετικής, κοροϊδευτικής και καταχρηστικής συμπεριφοράς ("trolling").
 • ο συγγραφέας δείχνει έλλειψη σεβασμού για τη ρωσική γλώσσα, το κείμενο είναι γραμμένο στα ρωσικά με τη χρήση του λατινικού αλφαβήτου, εξ ολοκλήρου ή κυρίως δακτυλογραφημένο με κεφαλαία γράμματα ή όχι σε προτάσεις.

Παρακαλούμε γράψτε αρμοδίως - σχόλια, η οποία εκδηλώνεται αγνοούν τους κανόνες και τους κανονισμούς της ρωσικής γλώσσας, μπορεί να μπλοκάρει, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο.

Η διοίκηση έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση να εμποδίσουν την πρόσβαση των χρηστών στη σελίδα σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης ή ένα μόνο κατάφωρη παραβίαση των κανόνων από τα σχόλια συμμετέχοντα.

Ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει την αποκατάσταση της πρόσβασής του, γράφοντας ένα e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Η επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Θέμα - Επαναφορά πρόσβασης
 • Σύνδεση χρήστη
 • Επεξήγηση των λόγων για τις ενέργειες που αποτελούσαν παραβίαση των παραπάνω κανόνων και συνεπαγόταν κλείδωμα.

Αν οι συντονιστές θεωρούν ότι είναι δυνατή η αποκατάσταση της πρόσβασης, τότε αυτό θα γίνει.

Σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης των κανόνων και επανεμπλοκής, ο χρήστης δεν μπορεί να αποκατασταθεί, η κλειδαριά είναι πλήρης σε αυτή την περίπτωση.

Επισκόπηση της αγοράς τεχνολογίας πληροφοριών

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πληροφορική (IT) - διαδικασίες, μέθοδοι αναζήτησης, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, υπηρεσιών, πληροφοριών και τρόπους για την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών και μεθόδων, τεχνικών, μεθόδων και μεθόδους χρήσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όταν οι λειτουργίες της συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, μεταφοράς και χρήσης δεδομένα · τους απαραίτητους πόρους για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάδοση πληροφοριών.

Η βιομηχανία πληροφορικής ασχολείται με τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων. Η τεχνολογία πληροφοριών λύνει το πρόβλημα της αποτελεσματικής οργάνωσης της διαδικασίας πληροφόρησης για τη μείωση του χρόνου, του εργατικού δυναμικού, της ενέργειας και των υλικών πόρων σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και της σύγχρονης κοινωνίας.

Η ενεργός ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών ξεκίνησε στη δεκαετία του 1960. Με κάθε χρόνο η ανάπτυξη έγινε ολοένα και πιο ενεργή. Συχνά η έννοια της αγοράς πληροφορικής επεκτείνεται στην αγορά ΤΠΕ - τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, η οποία περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Σχήμα 1. Πλατφόρμες για την εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών (IDC)

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Στο τέλος του 2015, η παγκόσμια αγορά πληροφορικής, μετά την προηγούμενη μακροπρόθεσμη σταθερή ανάπτυξη, παρουσίασε μείωση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια στιγμή, η ρωσική αγορά πληροφορικής, σύμφωνα με τους ειδικούς, μειώθηκε κατά 20% σε νομισματικούς όρους. Μια τέτοια πτώση προκάλεσε πολλές καθοριστικές τάσεις, ειδικότερα, την αυξανόμενη δημοτικότητα των λύσεων cloud και της εξωτερικής ανάθεσης. Οι νομοθετικοί περιορισμοί για την αγορά ξένου λογισμικού κατέστησαν σημαντικοί για τη βιομηχανία πληροφορικής στη Ρωσία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δυτικοί πωλητές άρχισαν να χρησιμοποιούν την πολιτική ντάμπινγκ, η οποία έκανε επίσης τις δικές της προσαρμογές στην εξέλιξη της αγοράς.

Με μείωση κατά 3% στην παγκόσμια αγορά πληροφορικής, υποχώρησε στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους αναλυτές της Gartner. Αγοράς ICT κάνει μία σταγόνα εγγραφή - 5,4%, σύμφωνα με την οποία ο όγκος της ήταν 3,51 τρισ. Οι αναλυτές συμφωνούν ότι οι εν λόγω αρνητικές διεργασίες που προκαλούνται από την αύξηση του δολαρίου έναντι άλλων νομισμάτων παγκοσμίως, καθώς και την ασταθή οικονομική και πολιτική κατάσταση ορισμένων μεγάλων και σημαντική αγορά για τις χώρες - τη Ρωσία, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Η μέγιστη πτώση έδειξε τη ζήτηση από κυβερνητικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις παραγωγής και εξόρυξης.

Σχήμα 2. Παγκόσμιες δαπάνες σε ΤΠΕ, δισεκατομμύρια δολάρια

Όπως μπορείτε να δείτε από τον παραπάνω πίνακα, όλα τα τμήματα της αγοράς συρρικνώθηκαν, εκτός από τα συστήματα των κέντρων δεδομένων. Ο συνολικός όγκος της αγοράς ΤΠΕ εκτιμάται σε 3,51 τρισεκατομμύρια δολάρια. την αγορά πληροφορικής (υπηρεσίες επικοινωνίας με τις ΜΜΕ) - 2,0 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η αγορά πληροφορικής στη Ρωσία έχει υποστεί πολύ μεγαλύτερη μείωση, ιδιαίτερα σε ισοδύναμο σε δολάρια - εδώ η πτώση ήταν μέχρι 40%. Οι ειδικοί της IDC υποστηρίζουν ότι η δυναμική των δαπανών πληροφορικής στη Ρωσία παραδοσιακά ακολουθεί τη δυναμική των τιμών του πετρελαίου. Η πτώση της πιο δυναμικής αγοράς ΤΠΕ της χώρας - Μόσχα - ανήλθε στο 21,6%, και τα συνολικά έσοδα ήταν στο επίπεδο των 192,4 δισ. Ρούβλια. Σύμφωνα με το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής της Μόσχας (DIT), οι εγχώριες εταιρείες είχαν τρεις φορές λιγότερα κεφάλαια για την ανάπτυξη έργων πληροφορικής από ό, τι πριν από την κρίση.

Προσφορές franchise και προμηθευτών

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των διαθέσιμων κονδυλίων για έργα δεν είναι μόνο εμπορικές δομές (επενδύσεις στη βιομηχανία το 2015 μειώθηκαν κατά 43%, ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκε κατά 20%, μείωσε τη μέση τιμή της συναλλαγής - μέχρι και σε 152 εκατομμύρια ρούβλια έναντι 210 εκατ ρούβλια το 2014), αλλά και την κατάσταση. Η κυβέρνηση μείωσε σημαντικά το ενδιαφέρον για την πληροφορική των κρατικών φορέων - το 2015, πραγματοποιήθηκε μόνο μία κυβερνητική συνάντηση για την τεχνολογία των πληροφοριών.

Η έμμεση μείωση του αριθμού των σχεδίων επιβεβαιώνεται από τη μείωση του αριθμού των κενών θέσεων στη βιομηχανία, καθώς και από την αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων βιογραφικών σημειωμάτων των ειδικών, τα οποία σημειώνουν οι κορυφαίες πύλες ανθρώπινων πόρων της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις στατιστικές τους, από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2016 ο αριθμός των κενών θέσεων μειώθηκε κατά 24%, ο αριθμός των βιογραφικών σημείων αυξήθηκε κατά το ίδιο ποσοστό.

Σχήμα 3. Ο όγκος και ο αριθμός των συναλλαγών επιχειρηματικών συμμετοχών κατά την περίοδο 2013-2015. (Στοιχεία ΑΞΕ, 2016)

Οι επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης του κλάδου των ΤΠΕ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλό δυναμισμό και κερδοφορία με υψηλή ένταση επιστήμης και κεφαλαίου. Τα θέματα της αγοράς αποτελούν το αντικείμενο ενδιαφέροντος των επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων. Μέχρι σήμερα, περίπου το 57% των ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα των ΤΠΕ. τα υπόλοιπα κεφάλαια έχουν μικτές προτιμήσεις για τη βιομηχανία.

Σύμφωνα με μια μελέτη της ρωσικής Venture Company (RVC), τα στατιστικά στοιχεία το 2016 προτείνει να διατηρηθεί η πτωτική τάση της επενδυτικής δραστηριότητας ενός αριθμού δεικτών της αγοράς των άμεσων και των επιχειρηματικών επενδύσεων, αλλά και η μείωση μάλλον ομαλή και δεν φέρει χιονοστιβάδα χαρακτήρα. Οι στατιστικές του 2016, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες RVK, μπορεί να εμπνεύσουν ακόμη και συγκρατημένη αισιοδοξία. Η επενδυτική δραστηριότητα στην αγορά επιχειρηματικών συμμετοχών ήταν αρκετά υψηλή - ο αριθμός των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν ανήλθε σε 141 μονάδες, δηλαδή 77% από το επίπεδο του 2015. Ο συνολικός όγκος των επενδύσεων σε επιχειρήσεις έφθασε το 71% του αντίστοιχου δείκτη του 2015. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων επενδύθηκαν από ιδιώτες επενδυτές - το 81% του συνόλου και το 85% του συνολικού όγκου των επενδύσεων. Το κύριο ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στον τομέα των ΤΠΕ - το 74% του συνολικού αριθμού και το 77% του συνολικού όγκου συναλλαγών.

Εικόνα 4. Αριθμός και κεφαλαίων κεφάλαια επικεντρώνονται μόνο στον τομέα των ΤΠΕ (για να μην επενδύσουν στον πραγματικό τομέα) του συνολικού αριθμού (μονάδες) και το κεφάλαιο (σε εκατομμύρια δολάρια) υφιστάμενων κεφαλαίου εκκίνησης

Σχήμα 5. Σχετικό μερίδιο του αριθμού και του κεφαλαίου των κεφαλαίων επικεντρώθηκε μόνο στον τομέα των ΤΠΕ, στον συνολικό αριθμό και τον όγκο του κεφαλαίου των ενεργών κεφαλαίων εκκίνησης,%

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των κεφαλαίων με κρατικό κεφάλαιο που επενδύει στον τομέα των ΤΠΕ είναι μόνο 4 έναντι 50, έχοντας μικτές προτιμήσεις ή επενδύοντας μόνο στον πραγματικό τομέα. Αυτές οι ανωμαλίες παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από τον τομέα των ιδιωτών επενδυτών, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούν το ξένο κεφάλαιο και έχουν συμφέροντα έξω από τη Ρωσία, δηλαδή, κάτω από αντίξοες συνθήκες, μπορεί να φέρει κεφαλαίων από τη χώρα, η οποία θα θέσει σε κίνδυνο το σύνολο του κλάδου των ΤΠΕ.

Οι αλλαγές δεν συμβαίνουν εξίσου για όλα τα τμήματα της αγοράς. Το 2015 και το 2016 τα ακόλουθα τμήματα έδειξαν τη μεγαλύτερη σταθερότητα:

μνήμη flash για συστήματα αποθήκευσης (αποθήκευση)

λύσεις για τα κέντρα δεδομένων cloud

Στοιχεία έρευνας από τις 451 Έρευνες έδειξαν ότι το 2015 το 40% των επιχειρήσεων σχεδίαζε να αυξήσει το κόστος δημιουργίας μιας συγκλινόμενης υποδομής και να συνεχίσει να επενδύει το 2016. Converged λύσεις Υποδομή - υψηλής χωρητικότητας, αποτελεσματική κόστους, ευέλικτες προσαρμοσμένες και εξοικονόμησης ενέργειας κατηγορίας «όλα σε ένα» σύστημα, με βάση το νεότερο εξοπλισμό και δυνατόν να λύσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τέτοια περιοριστικούς παράγοντες όπως η έλλειψη χώρου δαπέδου, υψηλή κατανάλωση ενέργειας, την ανάγκη για ατομική συνδέσεις και ρυθμίσεις και άλλα. Διαθέσιμες σήμερα, οι λύσεις σε αυτόν τον τομέα σας επιτρέπουν να συνδυάσετε υπολογιστικές συσκευές, αποθηκευτικούς χώρους, εξοπλισμό δικτύου, λογισμικό για εικονικοποίηση και διαχείριση υποδομής σε μια προκαθορισμένη πλατφόρμα από έναν μόνο προμηθευτή.

Σχήμα 6. Επενδύσεις σε παραδοσιακές και συγκλίνουσες λύσεις στην παγκόσμια αγορά, δισεκατομμύρια δολάρια

Η ζήτηση για την τεχνολογία flash αποδειχθεί ότι είναι υπερβολικό - αν το 2014 ο όγκος της παγκόσμιας αγοράς φλας ήταν 11,3 δισ $, είναι ήδη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 στην περιοχή ΕΜΕΑ, αυξήθηκε κατά 101% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Η αύξηση της ζήτησης οφείλεται στη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, της παραγωγικής ικανότητας και της αξιοπιστίας των τεχνολογιών φλας.

Προσφορές franchise και προμηθευτών

Η αύξηση των πωλήσεων λύσεων cloud υποδομής ήταν 23% το τρίτο τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2014. Λύσεις αγοράστηκαν για ιδιωτικά και δημόσια κέντρα δεδομένων cloud (DPCs).

Μια άλλη ελπιδοφόρα τεχνολογία που παρέχει σχετική σταθερότητα στο τμήμα της είναι η μεγάλη ημερομηνία (μεγάλα δεδομένα, μεγάλα δεδομένα). Τα μεγάλα δεδομένα είναι ένας από τους πυλώνες στους οποίους διεξάγεται η τρίτη πλατφόρμα ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής. Το κόστος των μεγάλων τεχνολογιών δεδομένων στον κόσμο, σύμφωνα με τους ειδικούς του IDC, θα πρέπει να αυξηθεί κατά 3,5 φορές το 2018 σε σύγκριση με το 2013. Ταυτόχρονα, η αύξηση του μεριδίου του λογισμικού είναι ασήμαντη, το μερίδιο του εξοπλισμού αυξάνεται λίγο περισσότερο και οι υπηρεσίες πληροφορικής στον τομέα των μεγάλων δεδομένων φθάνουν στη μέγιστη ανάπτυξη. Ο όγκος των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν σε όλο τον κόσμο σήμερα είναι 300 exabytes και συνεχίζει να αυξάνεται κατά περίπου 50% ετησίως. Οι αναλυτές της IDC προβλέπουν αύξηση αυτού του αριθμού έως το 2020 σε 35.000 εξάμπες. Οι κύριοι λόγοι για την επένδυση σε αυτόν τον τομέα είναι οι αυξημένες πωλήσεις (15,2%), η βελτιωμένη αλληλεπίδραση μάρκετινγκ (15%) και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών (13,3%).

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν επίσης μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, ιδίως λόγω της χρήσης τους από εταιρικούς πελάτες, τοποθετώντας τις διαφημίσεις των μαρκών τους για να προσελκύσουν νέους πελάτες, ενημερώνοντας την υπάρχουσα πελατειακή βάση και παίρνοντας ανατροφοδότηση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2017 το 80% των εταιρειών Fortune 500 θα έχει ενεργές σε απευθείας σύνδεση καταναλωτικές κοινότητες.

Από τις περισσότερο ή λιγότερο εξωτικές τάσεις στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ΤΠ στον κόσμο μπορεί να εντοπιστεί τμήμα των όπλων στον κυβερνοχώρο. Ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για το 2016 περιέχει ένα άρθρο σχετικά με τις δαπάνες για την κυβερνητική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το ποσό που διατίθεται είναι 14 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου το 16% του συνολικού προϋπολογισμού της χώρας. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι ρωσικές αρχές σκοπεύουν να δαπανήσουν 200-250 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τη δημιουργία κυβερνοχώρων - αυτό είναι το σχηματισμό ενός αποτρεπτικού συστήματος στον κυβερνοχώρο και η ανάπτυξη συστημάτων μάχης (ρομπότ για την καταπολέμηση σοκ).

Προσφορές franchise και προμηθευτών

Για την εγχώρια αγορά πληροφορικής χαρακτηρίζεται σήμερα από έναν αριθμό κινήτρων και αποτρεπτικών παραγόντων. Η ασθενέστερη διαφοροποίηση της ρωσικής οικονομίας, η εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και οι εξαγωγές τους μπορούν να θεωρηθούν μεταξύ των σοβαρότερων αποτρεπτικών παραγόντων. Σε αντίθεση με τις δυτικές κυρώσεις και τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας, το ποσό των διαθέσιμων κεφαλαίων για επενδύσεις στην οικονομία μειώνεται επίσης.

Ένας άλλος αρνητικός παράγοντας είναι η αναποτελεσματικότητα των μεγάλων κρατικών επενδυτικών σχεδίων. Η ασθενής αλληλεπίδραση μεταξύ ομοσπονδιακών και περιφερειακών αρχών οδηγεί σε αύξηση του κόστους των έργων ΤΠ, παραβίαση του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής τους και πληθωρισμός των προϋπολογισμών.

Οι διεγερτικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την αύξηση του όγκου των επεξεργασμένων δεδομένων και την ανάγκη αυτοματοποίησης της διαδικασίας επεξεργασίας. Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να αυτοματοποιήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες, γεγονός που οδηγεί στον εκσυγχρονισμό της υποδομής πληροφορικής.

Η ανάπτυξη της αγοράς διευκολύνεται επίσης από τη διείσδυση του Διαδικτύου. Παρά το γεγονός ότι, όσον αφορά τα ποσοστά διείσδυσης, η Ρωσία υστερεί από τις ανεπτυγμένες χώρες, το ποσοστό διείσδυσης στη χώρα εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλό. Αυτό αυξάνει τη δημοτικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου.

Η παρουσία ξένων επενδυτών στην αγορά πληροφορικής στη Ρωσία επηρεάζει επίσης θετικά την ανάπτυξή της. Προτεραιότητα για τους ξένους επενδυτές είναι οι τεχνολογίες σύννεφων. Ωστόσο, ο βαθμός παρουσίας ξένου κεφαλαίου έχει μειωθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, η καθαρή εκροή κεφαλαίων από τη χώρα μόνο για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2014 ήταν 85 δισεκατομμύρια δολάρια.

Προσφορές franchise και προμηθευτών

Θετική για την ανάπτυξη της αγοράς μπορεί επίσης να επηρεάσει το νόμο για την αποθήκευση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εντός της χώρας. Αυτό θα αυξήσει τη ζήτηση για συστήματα αποθήκευσης. Η πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών στον τομέα της ανάπτυξης εγχώριων προϊόντων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών, μπορεί επίσης να τονώσει την ανάπτυξη, η οποία συνεπάγεται επίσης κόστος για υπηρεσίες πληροφορικής.

Ένας άλλος πιθανός παράγοντας ανάπτυξης για την αγορά είναι το κυβερνητικό διάταγμα για την αγορά ρωσικού λογισμικού μόνο από κρατικές δομές. Η προμήθεια δυτικού λογισμικού επιτρέπεται μόνο εάν λείπει ή δεν πληροί τις απαιτήσεις των πελατών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του.

Τα πιο αμφιλεγόμενα γεγονότα περιλαμβάνουν την επέκταση των μέτρων για την εξασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, τα οποία εξετάζουν τη δυνατότητα ελέγχου των αγγελιοφόρων από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, απαγορεύοντας τη χρήση τους από υπαλλήλους και αστυνομία της Μόσχας. στο εγγύς μέλλον, μια παρόμοια απαγόρευση της χρήσης τεχνολογιών σύννεφων, η οποία χρησιμοποιείται από τους περισσότερους από τους 209.000 οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα του ANO "Πολιτισμός της Πληροφορίας".

Εικόνα 7. Συστήματα αλληλογραφίας που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς της Ρωσίας (στοιχεία της ANO "Culture Information", 2016)

Οι κύριες τρέχουσες τάσεις στην αγορά πληροφορικής στη Ρωσία περιλαμβάνουν τα εξής:

σύμφωνα με τους αναλυτές, ξεκίνησε το "ηλιοβασίλεμα" του virtualization του διακομιστή. Η ανάπτυξη της αγοράς για σήμερα παρέχεται μόνο με την εξυπηρέτηση ήδη ολοκληρωμένων λύσεων

Οι λύσεις σύννεφων παύουν να είναι μια τάση και πηγαίνουν στο mainstream

αύξηση της δημοτικότητας του μοντέλου SaaS (λογισμικό ως υπηρεσία)

ανάπτυξη δικτύων συσκευών, "το Διαδίκτυο των πραγμάτων"

ανάπτυξη τεχνολογιών 3D εκτύπωσης με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 64,1% έως το 2019

την εμφάνιση νέων τύπων δεδομένων, για παράδειγμα, αισθητηριακών πληροφοριών

την περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων νευρικών υπολογιστών και τη διάδοση και τη χρήση τους

η μηχανική μάθηση οδηγεί σε αύξηση της δημοτικότητας των ρομπότ, των αυτόνομων οχημάτων, των εικονικών προσωπικών βοηθών

η προστασία των πληροφοριών είναι πολύ πιο περίπλοκη σε σχέση με την ενεργοποίηση των χάκερ και την περιπλοκή των ψηφιακών συστημάτων (η περιπλοκότητα τους καθιστά πιο συγκεχυμένη για τους χρήστες)

η ανάπτυξη των δεδομένων θα απαιτήσει σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους, με αποτέλεσμα η αρχιτεκτονική να διανέμεται με βάση προγραμματιζόμενες συστοιχίες πύλης και γραφικούς επιταχυντές

ανάπτυξη πλατφορμών λογισμικού για το Διαδίκτυο των πραγμάτων

Denis Miroshnichenko
(γ) www.openbusiness.ru - μια πύλη επιχειρηματικών σχεδίων και κατευθυντήριων γραμμών για το άνοιγμα μιας μικρής επιχείρησης

Γρήγορος υπολογισμός της κερδοφορίας της επιχείρησης αυτής της σφαίρας

Υπολογίστε το κέρδος, την απόσβεση, την κερδοφορία οποιασδήποτε επιχείρησης σε 10 δευτερόλεπτα.

Εισαγάγετε αρχικά συνημμένα
Την επόμενη φορά

Για να ξεκινήσετε τον υπολογισμό, εισαγάγετε το αρχικό κεφάλαιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί και ακολουθήστε τις περαιτέρω οδηγίες.

Καθαρό κέρδος (ανά μήνα):

Θέλετε να κάνετε έναν λεπτομερή οικονομικό υπολογισμό για ένα επιχειρησιακό σχέδιο; Χρησιμοποιήστε την δωρεάν εφαρμογή "Business Calculations" για κινητά Android για το Google Play ή για να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό επιχειρηματικό σχέδιο από τους ειδικούς στον επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Πίσω στους υπολογισμούς

Η επιχείρησή σας: πώς να ανοίξετε μαθήματα πτήσεων

Η κερδοφορία μιας τέτοιας επιχείρησης δεν είναι υπερβολικά υψηλή, αλλά καθορίζεται επακριβώς από τον αριθμό των σπουδαστών - όσο περισσότερο είναι, τόσο το καλύτερο, φυσικά. Η περίοδος αποπληρωμής ενός τέτοιου έργου είναι φυσικά πολύ καλή.

Πώς να καταχωρίσετε ηλεκτρονικά μέσα

Η εγγραφή ενός ιστοτόπου ως μέσου συνεπάγεται συμμόρφωση με ορισμένα καθήκοντα που είναι εγγενή σε όλα τα μέσα. Ωστόσο, η απόκτηση πιστοποιητικού εγγραφής των μέσων ενημέρωσης (με απλά λόγια.

Επιχειρηματικό σχέδιο για ένα νησιωτικό κοσμηματοπωλείο

Ο όγκος των αρχικών επενδύσεων είναι 560 χιλιάδες ρούβλια. Η πηγή των κεφαλαίων είναι η προσωπική νομισματική αποταμίευση. Η προγραμματισμένη περίοδος αποπληρωμής είναι 14 μήνες.

Επιχειρήσεις: καλλιέργεια πατάτας

Από εκατό μπορούμε να συλλέξουμε, κατά μέσο όρο, 250-300 κιλά πατάτας. Ακόμη και με μια σχετικά μικρή έκταση 30 εκταρίων μπορείτε να συλλέξετε περίπου 7500 κιλά προϊόντων. Έτσι, είναι δυνατή η χονδρική πώληση πατατών.

Πώς να κερδίσετε χρήματα για την κατασκευή οθονών

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε την επιχείρηση κατασκευής πτυσσόμενης οθόνης, καθώς το είδος αυτό απολαμβάνει τη μεγαλύτερη δημοτικότητα των αγοραστών.

Εσωτερική επιχείρηση: παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού και κυματοειδείς συσκευασίες

Σύμφωνα με προκαταρκτικά έξοδα, περίπου 6,5 εκατομμύρια ρούβλια θα χρειαστούν για την οργάνωση της παραγωγής κυματοειδούς χαρτονιού και κυματοειδούς συσκευασίας. Η καθαρή κερδοφορία μιας τέτοιας παραγωγής φθάνει το 17%, ενώ η περίοδος απόσβεσης είναι αποπληρωμή.

Επιχειρηματικό σχέδιο: Μαθήματα κινεζικής γλώσσας

Η έναρξη των επενδύσεων στην έναρξη των μαθημάτων θα ανέλθει σε 41 000 ρούβλια. Ο κατά προσέγγιση χρόνος για τη φάση προετοιμασίας είναι 2 μήνες. Η περίοδος αποπληρωμής από την έναρξη των πωλήσεων είναι 1 μήνα.

Επιχειρήσεις με μικρές επενδύσεις: εκτύπωση στα εξώφυλλα για έγγραφα

Το ελάχιστο κεφάλαιο εκκίνησης για την έναρξη αυτής της επιχείρησης είναι περίπου 150 χιλιάδες ρούβλια. Η περίοδος απόσβεσης για την πώληση των τελικών προϊόντων στη λιανική και τη μικρή χονδρική πώληση εκτιμάται σε 6-9 μήνες.

Καλλιέργεια πατάτας ως επιχείρηση

Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη της πατάτας θα ανέλθουν σε 230 χιλιάδες ρούβλια. Η πλήρης περίοδο αποπληρωμής ενός τέτοιου έργου θα είναι περίπου 2-3 ​​χρόνια, αυτό οφείλεται στην εποχικότητα της επιχείρησης, δεν μπορείτε να σε ένα χρόνο από.

Ασυνήθιστη επιχείρηση: Μοριακό εστιατόριο

Το άνοιγμα ενός εστιατορίου μοριακής κουζίνας έχει σίγουρα τους κινδύνους, επειδή ένα τέτοιο ασυνήθιστο είδος φαγητού μπορεί να μην βρει τους οπαδούς του. Και το άνοιγμα ενός τέτοιου εστιατορίου μπορεί να δημιουργήσει μια μόδα, μετά από το che.

Η δική σας επιχείρηση: εκδρομές και βόλτες στο ποτάμι

Η επένδυση στην αγορά ενός σκάφους για την οργάνωση εκδρομών και περιπάτων κατά μήκος του ποταμού απαιτεί σημαντικό αριθμό διαθέσιμων μέσων (με φυσικά άλλα έξοδα), την απλούστερη δοκιμή που ήδη χρησιμοποιείται.

Αγροτική επιχείρηση: καλλιέργεια βρώμης

Εάν μισθώσετε 100 εκτάρια γης για βρώμη, χρειάζεστε 15 τόνους σπόρων. Μπορείτε, βεβαίως, να περιοριστείτε σε μια μικρότερη περιοχή, αλλά στην περίπτωση των κοινών.

IDC: Η ρωσική αγορά πληροφορικής αναβιώνει

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αναλυτικής εταιρείας IDC, το 2017 η ρωσική αγορά πληροφορικής αυξήθηκε κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε σε 21,8 δισ. Δολάρια, ενώ σε όλα τα μεγάλα τμήματα σημειώθηκε αύξηση άνω του 10%. Σύμφωνα με την πρόβλεψη για την διατήρηση της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας, η ανάπτυξη θα συνεχιστεί το 2018, αλλά ο ρυθμός θα επιβραδυνθεί κάπως. Ως αποτέλεσμα, η αγορά πληροφορικής θα αυξηθεί κατά 4% στα 22,6 δισ. Δολάρια.

Η IDC στην περσινή έκθεση σημείωσε σημάδια ανάκαμψης της ζήτησης στην αγορά πληροφορικής μας μετά από μακρά πτώση και μείωση των πωλήσεων. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της εταιρείας αποδείχθηκε ότι είναι πολύ ακριβή στην Ρωσίας και της ΚΑΚ Robert Farish, σε γενικές γραμμές, τις προβλέψεις του περασμένου έτους: «Το γεγονός ότι η αγορά έχει αυξηθεί περισσότερο από ό, τι περιμέναμε, οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες cloud έχουν περιληφθεί στην εταιρική υποδομή ενότητα.»

Κατά τη γνώμη του, τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να αναμένονται, καθώς το ΑΕγχΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 1,5% το 2017: "Η αγορά πληροφορικής ανταποκρίνεται στην αύξηση του ΑΕΠ και αυξάνεται ταχύτερα. Έτσι, τα τμήματα του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής διπλασιάστηκαν σε σχέση με το ΑΕΠ. "

Ωστόσο, ο Robert Farish σημείωσε ότι το αποτέλεσμα σε δολάρια ήταν καλύτερο από ό, τι σε ρούβλια. Για παράδειγμα, ο τομέας του εξοπλισμού (χωρίς κινητά τηλέφωνα) σε ρούβλια μειώθηκε κατά 1%, και σε δολάρια αυξήθηκε κατά 13,5%. Για τον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής, τα στοιχεία αυτά ήταν 4,2 και 20%, και για την αγορά λογισμικού - 3,9 και 19% αντίστοιχα.

Αυτό δείχνει ότι η ενίσχυση του ρουβλίου είχε τεράστιο αντίκτυπο στην άνοδο της αγοράς πληροφορικής του περασμένου έτους. "Είδαμε τέτοιους δείκτες πριν από 10-11 χρόνια, όταν η αγορά πληροφορικής αυξήθηκε ταχύτατα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να πούμε πόσο σταθερή θα είναι αυτή η ανάπτυξη, τόσο εξαρτάται από την κατάσταση στην αγορά συναλλάγματος. Ως εκ τούτου, η IDC συμβουλεύει τους συμμετέχοντες στην αγορά να είναι προσεκτικοί, δεδομένου ότι μια τέτοια ευνοϊκή κατάσταση με τη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου είναι απίθανο να συμβεί ξανά στο άμεσο μέλλον ", δήλωσε ο Robert Farish.

Για να δείξει τον αντίκτυπο του δολαρίου στον όγκο της αγοράς πληροφορικής, έδειξε ότι αν αξιολογήσουμε τη δυναμική των δαπανών πληροφορικής στη Ρωσία το 2016-2017, με τη σημερινή συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου, η Ρωσία βρίσκεται στην πέμπτη θέση από 89 χώρες, κάτι που είναι σίγουρα αξιοσημείωτο. Αλλά αν κοιτάξετε τη δυναμική αυτή με μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου, δηλαδή, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές το 2016-2017, η Ρωσία βρίσκεται ήδη στην 62η θέση.

Μιλώντας για το πώς το 2017 οι εκδηλώσεις που αναπτύσσονται στα επιμέρους τμήματα της αγοράς πληροφορικής, Robert Farish είπε ότι οι πωλήσεις PC αυξήθηκαν κατά 17% (στο εξής - το δολάριο), και είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την κατάσταση με τη δυναμική της συναλλαγματικής ισοτιμίας. "Επιπλέον, η αγορά υπολογιστών επηρεάστηκε από το γεγονός ότι οι εταιρείες άρχισαν να αναβαθμίζουν τις συσκευές πελατών, καθώς και να μετακινούνται στα Windows 10, ειδικά στον τομέα των ΜΜΕ. Επιπλέον, ορισμένοι πωλητές προσπαθούν να βρουν μια κερδοφόρα θέση, περνώντας στην προμήθεια των πιο ακριβά προϊόντα, τα οποία οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές και, κατά συνέπεια, με τον όγκο της αγοράς», - πρόσθεσε.

Το τμήμα των δισκίων έχει μειωθεί για αρκετά χρόνια στη σειρά και το 2017 μειώθηκε κατά 2%. Ωστόσο, σύμφωνα με την IDC, υπάρχει ήδη μια κατάσταση όπου η ενημέρωση των συσκευών αρχίζει να προκαλεί αύξηση των πωλήσεων, αν και ο κύκλος αντικατάστασης για τα δισκία είναι αρκετά μεγάλος. Ωστόσο, οι αναλυτές δεν αναμένουν ιδιαίτερη αναβίωση σε αυτόν τον τομέα το 2018, πιστεύοντας ότι η ύφεση θα συνεχιστεί.

Ο τομέας των κινητών τηλεφώνων αυξήθηκε κατά 24%. Όπως σημείωσε ο Robert Farish, αυτές οι συσκευές έχουν ήδη γίνει η κύρια πλατφόρμα των καταναλωτών, με άλλα λόγια, πρώτα απ 'όλα οι άνθρωποι αγοράζουν κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, η IDC σημειώνει ότι η ανάπτυξη άρχισε να επιβραδύνεται και αυτή η τάση θα συνεχιστεί φέτος. Εν μέρει, αυτή η επιβράδυνση συνδέεται με τη μείωση των πωλήσεων των συμβατικών τηλεφώνων, όχι των smartphones, τα οποία είναι τώρα πολύ λίγα. Σε γενικές γραμμές, η αγορά των κινητών συσκευών είναι ήδη κορεσμένη, ο αριθμός των πωλητών εδώ μειώνεται, καθώς κάποιοι από αυτούς φεύγουν.

Στον τομέα της εκτύπωσης και των περιφερειακών, σημειώθηκε πέρυσι σημαντική αύξηση - κατά 19%. Σύμφωνα με τον Robert Farish, οι προμηθευτές που έχουν ισχυρές θέσεις στον τομέα του φωτοαντιγραφικού εξοπλισμού κέρδισαν τα μέγιστα, καθώς έλαβαν απόδοση στις προηγούμενες επενδύσεις τους. Ο τομέας των καταναλωτών άρχισε να αυξάνεται μόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, αν και η ζήτηση εδώ είναι ακόμα πιο αδύναμη από ό, τι στον εταιρικό τομέα. "Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση μέχρι το 2019, πιστεύουμε ότι η αγορά εκτύπωσης και περιφέρειας θα συνεχίσει να αυξάνεται σε επίπεδο που αντιστοιχεί στην κατάσταση της οικονομίας της χώρας. Δεν περιμένουμε διψήφιο ρυθμό αύξησης, πιθανότατα το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβεί το 10% ", δήλωσε ο Robert Farish.

Όσον αφορά το τμήμα των εξυπηρετητών και του εταιρικού εξοπλισμού, τόνισε ότι το 2017, μεγάλωσε έντονα - κατά 43%. Ο λόγος, αφενός, είναι η απότομη πτώση της ζήτησης το 2016 και, αφετέρου, στην αρχή της αναζωογόνησης των επενδύσεων στον εταιρικό τομέα. Συγκεκριμένα, νέες επενδύσεις σε λύσεις υψηλότερου επιπέδου πραγματοποιήθηκαν από εταιρείες ενέργειας, τράπεζες, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, δηλαδή παραδοσιακούς χρήστες εξοπλισμού διακομιστών. Μαζί με αυτό, το 2017, οι επενδύσεις από εταιρείες του Διαδικτύου αυξήθηκαν σημαντικά, γεγονός που προκάλεσε την άνοδο της αγοράς διακομιστών, ειδικά στον υπολογισμό μονάδων.

Robert Farish σημειωθεί μια άλλη τάση, η οποία επηρέασε την αγορά των servers, «Πολλοί διευθυντές πληροφορικής και διαχειριστές αντιμετωπίζουν την επείγουσα ανάγκη για να ενημερώσετε την εταιρική μας υποδομή, που προκαλείται από την έλλειψη επενδύσεων σε νέο εξοπλισμό κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Τώρα είναι ώρα να λάβουμε αποφάσεις. Είναι πιθανό ότι η κατάσταση αυτή θα προκαλέσει μια μικρή αύξηση της ζήτησης για τις κατάλληλες υπηρεσίες cloud computing, αλλά σε γενικές γραμμές, με μεγάλη πιθανότητα, μπορούμε να αναμένουμε ότι η αγορά πληροφορικής υποδομής θα συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι το 2019-ου. "

Όσον αφορά το τμήμα σύννεφων, το 2017 ο όγκος του αυξήθηκε κατά 15% και έφτασε τα μισά δισεκατομμύρια δολάρια. Η IDC αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη, με το μερίδιο του Leion στο SaaS ("λογισμικό ως υπηρεσία") και οι κύριες επενδύσεις προέρχονται από τον εταιρικό τομέα και όχι από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Robert Farish, είναι αδύνατο να αναλυθεί η αγορά πληροφορικής στη Ρωσία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κυρώσεις και η πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών. Έτσι, στις κυρώσεις μακροοικονομικό επίπεδο επηρέασαν την οικονομία στο σύνολό της, παρά το γεγονός ότι με πολλούς τρόπους επηρέασε τους επιμέρους τομείς της οικονομίας: «Δεν βλέπουμε ότι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά ΤΠΕ, παρά το γεγονός ότι επηρέασε το τμήμα υποδομής. Ειδικότερα, η ανάπτυξη στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού συμβαίνει σε βάρος της μείωσης των αγορών έτοιμου λογισμικού. "

Επιπλέον, οι κυρώσεις παρεμποδίζουν το έργο των παγκόσμιων εταιρειών στη Ρωσία, καθώς συνεπάγονται πολλά προβλήματα σχετικά με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών και απαγορεύονται ορισμένα προϊόντα. Αλλά ο αντίκτυπος των κυρώσεων κατανέμεται άνισα, επειδή αισθάνονται περισσότερο από τις αμερικανικές εταιρείες, και τουλάχιστον από τις κινεζικές εταιρείες.

Η πολιτική της υποκατάστασης των εισαγωγών είχε ένα ευεργετικό αποτέλεσμα σε κάποιο βαθμό. Άνοιξαν μερικά τμήματα, τα οποία κυριαρχούσαν από διεθνείς εταιρείες. Αυτό επέτρεψε στις τοπικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν σχέδια που δεν μπορούσαν να κάνουν στο παρελθόν και αποτέλεσαν κίνητρο για τη δημιουργία λογισμικού στη Ρωσία.

Αλλά ο ρόλος του κράτους δεν τελειώνει εκεί. «Λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, αναμένουμε στο μέλλον αύξηση του μεριδίου των δημόσιων επενδύσεων στις ΤΠΕ που σχετίζονται με αυτή την πρωτοβουλία. Αυτό θα αυξήσει τον αριθμό των μεγάλων έργων, όπως οι έξυπνες πόλεις, η εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής στην υγεία και την εκπαίδευση », δήλωσε ο Robert Farish.