Τσιγάρο: παραγωγή τσιγάρων. Μηχανή για την παραγωγή τσιγάρων, τα απαραίτητα έγγραφα και τον υπολογισμό της κερδοφορίας

Ο αγώνας κατά του καπνίσματος με υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δυστυχώς, δεν αποθαρρύνει τους καπνιστές. Σήμερα μόνο στη χώρα μας καπνίζει περισσότερο από το τριάντα τοις εκατό του πληθυσμού.

Η ζήτηση για τσιγάρα είναι αρκετά υψηλή. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις τσιγάρων φοβούνται τους επιχειρηματίες με υψηλό κόστος. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το μεγάλο εισόδημα είναι πάντα επικίνδυνο, άρα αξίζει να το δοκιμάσετε.

Κατασκευή τσιγάρων

Παρόλο που το κράτος ελέγχει αυστηρά την παραγωγή τσιγάρων και για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ειδικών φόρων κατανάλωσης, το οποίο φορολογείται, η επιχείρηση αυτή έχει υψηλή κερδοφορία. Σχετικά με μια πιθανή επιτυχία σε αυτόν τον τομέα λέει τουλάχιστον το γεγονός ότι όλοι οι ηγέτες αυτής της αγοράς ξεκίνησαν με τα μικροσκοπικά εργοστάσια που παρείχαν τα αγαθά τους σε μικρά καταστήματα. Ωστόσο, σήμερα, έχοντας αντισταθεί σε όλες τις δοκιμές, τον ανταγωνισμό και άλλα προβλήματα, αυτές οι εταιρείες, οι οποίες βασίζονται στην παραγωγή τσιγάρων, καλύπτουν ολόκληρη τη Ρωσία, και μερικές φορές στο εξωτερικό.

Κερδοφορία της παραγωγής τσιγάρων με φίλτρο

Οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ενδιαφέρεται πρωτίστως για την κερδοφορία της επιχείρησης, την οποία αποφασίζει να αντιμετωπίσει. Η κατάσταση στην παραγωγή και πώληση καπνού τσιγάρων είναι κάπως διαφορετική από την υπόλοιπη σφαίρα. Πολλοί αποθαρρύνονται από το γεγονός ότι τα προϊόντα καπνού και όλες τις συναφείς δραστηριότητες - η εταιρεία είναι πολύπλοκη και δαπανηρή. Για να ξεκινήσετε την παραγωγή τσιγάρων, πρέπει να αγοράσετε εξοπλισμό, ο οποίος κοστίζει έως και επτά εκατομμύρια δολάρια. Όλοι δεν είναι σε θέση να διαθέσουν παρόμοιο ποσό.

Επιπλέον, θα πρέπει να αγοράσετε ένα μηχάνημα μεταφοράς για την παραγωγή τσιγάρων, το οποίο επίσης δεν είναι φθηνό. Για όσους δεν διαθέτουν τέτοια ποσά, υπάρχει μια παραλλαγή του λιγότερο δαπανηρού ανοίγματος μιας επιχείρησης για την παραγωγή προϊόντων καπνού, η οποία είναι δυνατή με την αγορά εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη.

Σε αυτή την περίπτωση, ο κίνδυνος των χρηματικών ζημιών σε περίπτωση αποτυχίας ελαχιστοποιείται. Επιπλέον, ο εξοπλισμός μπορεί να μεταπωληθεί για να επιστρέψει σχεδόν πλήρως δαπανημένο ποσό.

Ο υπολογισμός της κερδοφορίας έχει ως εξής. Ένα κιλό καπνού θα κοστίσει περίπου εκατό ρούβλια, και σε ένα πακέτο είναι είκοσι γραμμάρια. Αποδεικνύεται ότι κατά μέσο όρο ένας τόνος διακοσίων κιλών πρώτων υλών θα απαιτηθεί ανά ημέρα, που θα κοστίσει εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες ρούβλια. Λαμβάνοντας υπόψη το μηνιαίο εισόδημα, τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, την παραγωγικότητα και το κόστος του καπνού, το κόστος κάθε δέσμης θα είναι λίγο περισσότερο από δύο ρούβλια. Σε αυτό προστίθενται τα κόστη των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Ως αποτέλεσμα, στην τιμή κόστους θα προστεθούν άλλα πέντε και πέντε ρούβλια. Και αν για να προσθέσετε περισσότερο κόστος για τον φίλτρα, χαρτί, συσκευασίες, οι μισθοί των εργαζομένων, φύλλο, κόστος χρήσης, και ούτω καθεξής. Ε, Αποδεικνύεται ότι κάθε κούτα τσιγάρα κατασκευαστής θα κοστίσει 22,4 ρούβλια. Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή ανά πακέτο στη χώρα μας είναι περίπου πενήντα πέντε ρούβλια. Ως αποτέλεσμα, ο κατασκευαστής θα έχει περίπου τριάντα τοις εκατό των κερδών.

Πώς να παράγετε τσιγάρα

Δεν πρέπει να νοικιάζονται οι εγκαταστάσεις όπου θα οργανώνεται η παραγωγή τσιγάρων. Η κατασκευή του δικού σας εργοστασίου είναι επίσης δαπανηρή, οπότε η πιο βέλτιστη επιλογή θα είναι η αγορά της περιοχής, ειδικά επειδή σε κάθε πόλη υπάρχουν πολλά κενά κτίρια παραγωγής, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να μετατραπούν.

Όσοι από καιρό βρισκόταν στην επιχείρηση τσιγάρων λένε ότι οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα όταν αρχίζουν από το μηδέν μετριούνται σε δεκάδες εκατομμύρια. Το ελάχιστο ποσό, το οποίο ήδη υπό τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα οδηγήσει σε μια μικρή επιχείρηση, είναι περίπου είκοσι χιλιάδες ρούβλια για να αγοράσει χρησιμοποιημένες γραμμές. Ένα σύνολο για αυτή την τιμή θα επιτρέψει την παραγωγή επτά χιλιάδων πακέτων ανά ώρα.

Η γραμμή εκτελεί το κύριο μέρος των λειτουργιών σε μια αυτόματη λειτουργία. Το πρώτο του μηχάνημα αλέθεται φύλλα ξηρού καπνού και τα περνάει στην επόμενη συσκευή, η οποία περιτυλίγει σε ειδικό χαρτί και κολλάει τα φίλτρα. Η συσκευασία τσιγάρων σε πακέτα πραγματοποιείται επίσης χωρίς τη συμμετοχή ανθρώπινων χεριών. Το επόμενο μηχάνημα κολλάει τις σφραγίδες ειδικών φόρων κατανάλωσης και το τελευταίο μηχάνημα συσκευάζει τις συσκευασίες σε μια μεμβράνη.

Η παραγωγή τσιγάρων συνεπάγεται την παρουσία δύο ή τριών αυτοκινήτων που θα φέρουν τα προϊόντα. Θα απαιτήσει επίσης ελάχιστο αυτόματο εξοπλισμό για άλλες ανάγκες των νοικοκυριών. Μετά την αγορά των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αγοράσετε απόθεμα. Πρόκειται κυρίως για πρώτες ύλες - καπνό, καθώς και για αρωματικά πρόσθετα και φόρμες για εργαζόμενους.

Ανθρώπινο δυναμικό

Για να δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο καπνού, θα χρειαστεί ένας ορισμένος αριθμός εργαζομένων. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να παραγγείλει, να παραδώσει πρώτες ύλες, μηχανές σέρβις, εγκαταστάσεις, να παράσχει πωλήσεις, να παρακολουθήσει λειτουργικά και λογιστικά αρχεία. Για να ξεκινήσετε, χρειάζονται περίπου σαράντα άτομα.

Το κόστος της εργασίας μετά το κόστος του εξοπλισμού για την παραγωγή των τσιγάρων με ένα φίλτρο, το οποίο μετά από λίγο θα αποπληρώσει, το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού θα εξυπηρετεί το προσωπικό, αφού η γραμμή καπνού είναι σχεδόν πάντα αυτοματοποιημένη και πολλοί άνθρωποι δεν υποχρεούνται να εργάζονται σε αυτήν.

Απαιτήσεις για προϊόντα καπνού

Στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, υπάρχει ένας νόμος που απαγορεύει τη χρήση ουσιών που δεν επιτρέπονται στη χώρα ως συστατικά για προϊόντα καπνού. Επιπλέον, τα τσιγάρα πρέπει να φέρουν σήματα ειδικού φόρου κατανάλωσης και αποκλείεται η πιθανότητα πλαστογράφησης τους. Η εφαρμογή προϊόντων καπνού στο έδαφος της Ρωσίας χωρίς αυτούς δεν επιτρέπεται.

Πακέτο εγγράφων

Για να αποκτήσει άδεια που επιτρέπει την παραγωγή τσιγάρων, η εταιρεία πρέπει να συλλέξει και να υποβάλει μια αρκετά εντυπωσιακή δέσμη εγγράφων. Θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- αίτηση χορήγησης άδειας, η οποία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα,

- αντίγραφο των συστατικών εγγράφων της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της συστατικής συμφωνίας, του καταστατικού, κ.λπ.,

- αντίγραφο του πιστοποιητικού κρατικής εγγραφής ·

- αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στις φορολογικές αρχές,

- εντολές πληρωμής ή απόδειξη πληρωμής τέλους για την εξέταση αυτής της αίτησης ·

- το συμπέρασμα των υγειονομικών και επιδημιολογικών αρχών ότι όλες οι προϋποθέσεις για την παραγωγή τσιγάρων στην εγκατεστημένη επιχείρηση οργανώνονται σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες ·

- Πιστοποιητικό σχετικά με τα προσόντα των εργαζομένων στο εργοστάσιο.

Όλα τα αντίγραφα, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών εγγράφων και των πιστοποιητικών, θα πρέπει να πιστοποιούνται από τον συμβολαιογράφο.

Πέρυσι, καταγράφηκε νομοσχέδιο που τροποποίησε τον νόμο που ρυθμίζει την παραγωγή προϊόντων καπνού σε σχέση με τη διαδικασία έκδοσης άδειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα μέσα του 2013, εξαιρέθηκαν από τον κατάλογο των παρασχεθέντων εγγράφων:

- άδεια να παραδεχθεί την οργάνωση στην παραγωγή προϊόντων, η οποία εξέδωσε ένα κεντρικό εκτελεστικό όργανο που εφαρμόζει την κρατική πολιτική για την πυρκαγιά ή την ασφάλεια του ανθρώπου,

- άδεια εργασίας εκδοθείσα από αρχές ασφάλειας της εργασίας.

Το ίδιο σχέδιο νόμου συντόμευσε επίσης τους όρους έκδοσης άδειας ή απόφασης για άρνηση από δέκα έως επτά ημέρες. Επιπλέον, προτάθηκε να καθοριστεί η πληρωμή για το δικαίωμα στα προϊόντα καπνού λιανικής πώλησης, όχι ανά τρίμηνο, όπως συνέβαινε προηγουμένως, αλλά με μία πληρωμή ετησίως.

Εξοπλισμός παραγωγής

Η επιλογή του εξοπλισμού για την οργάνωση της παραγωγής τσιγάρων στη χώρα μας είναι αρκετά μεγάλη. Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα ξένα μηχανήματα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, τα οποία θα κοστίζουν επιχειρηματίες ξεκινήματος σε εκατόν πενήντα ή εκατόν εξήντα χιλιάδες δολάρια. Παρόμοια οικιακή συσκευή με την ίδια λειτουργικότητα κοστίζει περίπου πενήντα χιλιάδες.

Πρώτες ύλες

Κατά την παραγωγή τσιγάρων, πολλές μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν διάφορα είδη καπνού, τα οποία αναμιγνύονται με ορισμένες τεχνολογίες.

Αυτό γίνεται κυρίως για να ικανοποιήσει τις διαφορετικές προτιμήσεις των καπνιστών.

Ο τύπος καπνού που χρησιμοποιείται επηρεάζει άμεσα τη γεύση και το άρωμα, καθώς και τη δύναμη των τσιγάρων.

Οι πιο δημοφιλείς είναι ο καπνός «νιρτζίνια» θερμικής ξήρανσης με γλυκιά γεύση και ευχάριστο άρωμα, «berley» με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και ανατολίτικο με σαρωμένα φύλλα κιτρινωπού-πράσινου χρώματος.

Τσιγαρόχαρτο

Στην παραγωγή τσιγάρων χρησιμοποιείται ειδικό διαπερατό από αέρα χαρτί, το οποίο επηρεάζει άμεσα τον σχηματισμό τέφρας και το επίπεδο των συστατικών που εισέρχονται στους πνεύμονες του καπνιστή. Για προϊόντα καπνού με χαμηλή περιεκτικότητα σε ρητίνη, χρησιμοποιείται υλικό με υψηλό πορώδες και καλή διαπερατότητα αέρα.

Μηχανές για την παραγωγή τσιγάρων

Από τεχνική άποψη, τα προϊόντα καπνού παράγονται ως εξής. Αρχικά, οι προετοιμασμένες πρώτες ύλες ξηραίνονται και τροφοδοτούνται σε ειδική μηχανή κοπής καπνού, η οποία με τη σειρά της μετατρέπεται σε σωματίδια του επιθυμητού κλάσματος.

Το μηχάνημα που παράγει τα τσιγάρα είναι εξοπλισμένο με διάφορα εξαρτήματα: μια συσκευή φιλτραρίσματος, μια εγκατάσταση για την κατασκευή ενός ενθέματος, τη συσκευασία σε φύλλα, τη στοίβαξη σε συσκευασίες και σε μπλοκ. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία παραγωγής και τα αδρανή που παράγουν κουτιά. Επίσης, για να επισυνάψετε μια ειδική σφραγίδα ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρειάζεστε μια ξεχωριστή αυτόματη συσκευή.

Το ίδιο το μηχάνημα για την παραγωγή τσιγάρων μοιάζει με μια συνηθισμένη ντουλάπα, εξοπλισμένη με ένα δέκτη, όπου έρχεται ο καπνός. Η υπηρεσία του, κατά κανόνα, ασχολείται με έναν φορέα εκμετάλλευσης.

Κύριο καθήκον του είναι να κοιμηθεί πρώτες ύλες στον δέκτη, να φορτίσει το φυσίγγιο με τα τσιγάρα των τσιγάρων, να το τοποθετήσει στο επιθυμητό τμήμα, να εγκαταστήσει το πρόγραμμα και να πάρει το τελικό προϊόν.

Αλλά αυτό είναι μόνο όταν η μηχανή σε μια μικρή παραγωγή χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητη μονάδα, οπότε πρέπει να δώσετε προσοχή σε άλλους εξοπλισμούς που βρίσκονται στη γραμμή.

Μονάδα Παραγωγής Μικρών Τσιγάρων

Αν μιλάμε για φυτά, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό: εκτάρια με τεράστια μαγαζάκια, μεγάλο αριθμό εξοπλισμού παραγωγής, πάρκο μεταφοράς, χιλιάδες υπαλλήλους. Η υψηλή αποδοτικότητα της σύγχρονης παραγωγής δεν επιτυγχάνεται με το μέγεθος της, αλλά με νέο και εξαιρετικά αποδοτικό εξοπλισμό με μικρή περίοδο αποπληρωμής. Επομένως, πολλά εργοστάσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας οργανώνονται, αν και δεν βελτιστοποιούνται καθόλου. Τα νέα κινητά εργοστάσια αντικαθιστούν τα εργοστάσια του προηγούμενου μοντέλου.

Μίνι τιμή παραγωγής

Η καταπολέμηση του καπνίσματος και οι υψηλοί φόροι κατανάλωσης δεν αποθαρρύνουν τους καπνιστές. Οι αλλαγές που σχεδιάζουν οι αρχές, οι οποίες υποδηλώνουν αύξηση του κόστους των τσιγάρων σχεδόν 3 φορές, είναι απίθανο να αλλάξουν ριζικά την κατάσταση. Σήμερα στη Ρωσία, το 30% του πληθυσμού καπνίζει. Η ζήτηση για τσιγάρα είναι ακόμα υψηλή. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες φοβούνται το υψηλό κόστος των επιχειρήσεων καπνού. Μόνο τα υψηλά εισοδήματα είναι πάντα υψηλού κινδύνου, γι 'αυτό αξίζει να δοκιμάσετε. Ας εξοικειωθούμε με το παράδειγμα του επιχειρηματικού σχεδίου «Μίνι παραγωγή τσιγάρων» στο Voronezh.

Περίληψη

Προβλέπεται να ανοίξει ένα εργοστάσιο για την παραγωγή προϊόντων καπνού στο Voronezh. Για τι θα αγοραστεί μέρος των εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης ενός από τα κλειστά εργοστάσια που δεν απέχουν πολύ από την πόλη. Το εργοστάσιο θα παράγει προϊόντα καπνού για τα μεσαία στρώματα του πληθυσμού. Σχεδιάστηκε επίσης στο φάσμα των προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Το συνολικό κόστος της δημιουργίας μιας επιχείρησης στον τομέα του καπνού είναι 206.700 χιλιάδες ρούβλια. Σύμφωνα με τον υπολογισμό, οι επενδύσεις θα εξοφληθούν μέσα σε λίγους μήνες, ενώ τους πρώτους 2 μήνες η επιχείρηση θα εργαστεί σε τιμές ντάμπινγκ.

Πληροφορίες για την εταιρεία

Το εργοστάσιο καπνού Voronezh θα παράγει 1,26 εκατομμύρια τσιγάρα την ημέρα σε μηνιαία βάση. Οι πελάτες της θα καπνίζουν τους Ρώσους, προσπαθώντας να είναι επιτυχείς και να δούμε ανάλογα. Ένα παρών είδος συσκευασίας έχει σχεδιαστεί για να παράγει ακριβώς αυτή την εντύπωση σε άλλους.

Επιχειρηματικό περιβάλλον

Η περιφερειακή αγορά είναι γεμάτη με εισαγόμενα προϊόντα καπνού. Στην περιοχή της περιοχής παράγονται μόνο τσιγάρα χωρίς φίλτρο. Επομένως, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του νέου κατασκευαστή είναι a priori. Αν πουλάτε τσιγάρα στην επικράτεια της πόλης και της περιοχής, η τιμή θα είναι χαμηλότερη από την τιμή των αναλόγων λόγω της έλλειψης κόστους μεταφοράς. Έτσι, οι πρώτοι 2 μήνες των τσιγάρων θα πωλούνται σε 30 ρούβλια ανά 1 πακέτο (χονδρική τιμή) και στη συνέχεια σε 40 ρούβλια ανά 1 πακέτο. Αυτό το κόστος στην παραγωγή 1 260 χιλιάδων μονάδων. ανά μήνα θα επιτρέψει να κερδίσουν 579 600 χιλιάδες ρούβλια το χρόνο. Αυτό είναι το εισόδημα, από το οποίο εξακολουθείτε να πρέπει να αφαιρέσετε το κόστος και τους φόρους.

Σχέδιο μάρκετινγκ και πωλήσεων

Δεδομένου ότι απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων καπνού, η προώθηση των προϊόντων στην αγορά πραγματοποιείται με τη μέθοδο του ντάμπινγκ. Για να προσελκύσετε έναν πελάτη. Οι πρώτοι μήνες παραγωγής θα πωλούνται σε μειωμένη τιμή. Η έκπτωση 20-25% για 1-2 μήνες θα επιτρέψει να σχηματίσουμε έναν κύκλο θαυμαστών.

Η μίνι παραγωγή τσιγάρων θα παράγει προϊόντα πολλών σημάτων. Όλοι τους απευθύνονται σε αγοραστές με μέσο εισόδημα. Εκτός από την τιμή που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε, τα τσιγάρα θα προωθηθούν μέσω του σχεδιασμού και της ιστοσελίδας του Διαδικτύου. Ο σχεδιασμός των προϊόντων επικεντρώνεται σε ένα αξιοσέβαστο στυλ ή φιλοδοξία γι 'αυτό. Κάθε ένα από τα σήματα πρέπει με τον δικό του τρόπο να τονίσει το καθεστώς του ιδιοκτήτη. Επίσης, είναι απαραίτητο να γίνει μια κατάλληλη εμπορική προσφορά για τα σημεία πώλησης μέσω των οποίων σχεδιάζεται η διανομή των αγαθών.

Επιχειρησιακό σχέδιο

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής καπνού στη Ρωσία δεν πρέπει να μισθώνονται. Η κατασκευή ενός εργοστασίου από το μηδέν είναι δαπανηρή και επομένως η καλύτερη επιλογή είναι να αγοράσετε χώρο. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά κενά βιομηχανικά κτίρια στην πόλη που μπορούν να μετατραπούν. Αποφασίσαμε να αγοράσουμε ένα μέρος του πρώην εργοστασίου. Η εταιρεία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πόλη. Απαιτεί επισκευή, πράγμα που απαιτεί σημαντικό κόστος. Η αγορά ενός κτιρίου, η επισκευή και η συνήθης συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, θα κοστίσει 10 εκατομμύρια ρούβλια ετησίως.

Οι επενδύσεις στην παραγωγή τσιγάρων από το μηδέν μετριούνται σε δεκάδες εκατομμύρια ρούβλια. Το ελάχιστο ποσό με το οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε αυτήν την επιχείρηση είναι περίπου 15 000 χιλιάδες ρούβλια, εάν αγοράζετε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ένα τέτοιο κιτ θα επιτρέψει την παραγωγή 7.500 πακέτων ανά ώρα. Η γραμμή εκτελεί τις περισσότερες λειτουργίες στην αυτόματη λειτουργία. Το πρώτο μηχάνημα αλέθε το φύλλο ξηρού καπνού και το μεταφέρει στην επόμενη συσκευή, η οποία περιτυλίγει τον καπνό σε ειδικό χαρτί και κολλάει το φίλτρο. Άλλα τσιγάρα χωρίς τη συμμετοχή ανθρώπινων χεριών ταιριάζουν στη συσκευασία. Το επόμενο μηχάνημα δέχεται τη σφραγίδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η τελευταία συσκευή συσκευάζει το πακέτο σε μια μεμβράνη.

Το εργοστάσιο θα χρειαστεί επίσης αυτοκίνητα ύψους 4 τεμ. που θα κοστίσει 4 εκατομμύρια ρούβλια. Τα αυτοκίνητα θα παραδώσουν τα προϊόντα και θα φέρουν το προσωπικό στην εργασία το πρωί. Θα χρειαστεί επίσης εξοπλισμός αυτοκινήτου για άλλα επιχειρηματικά θέματα.

Μετά την αγορά των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αγοραστεί απογραφή. Πρόκειται κυρίως για καπνό, το μέσο κόστος των οποίων είναι περίπου 3 εκατομμύρια ρούβλια το μήνα. Επίσης, θα χρειαστούν αρωματικά πρόσθετα, ρούχα εργασίας για εργαζόμενους κλπ.

Σχέδιο για τους εργατικούς πόρους

Για να δημιουργήσετε ένα εργοστάσιο χρειάζεστε αρκετά μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Το προσωπικό πρέπει να εξυπηρετεί τις μηχανές και τις εγκαταστάσεις, να παραγγέλνει και να παραδίδει πρώτες ύλες, να παρέχει πωλήσεις, να διατηρεί επιχειρησιακά και λογιστικά αρχεία στην επιχείρηση. Αρχικά, χρειαζόμαστε 80 άτομα. Το κόστος της εργασίας μετά την ανάκτηση του εξοπλισμού θα είναι το μεγαλύτερο. Οι περισσότεροι υπάλληλοι ανήκουν στο προσωπικό εξυπηρέτησης, δεδομένου ότι η γραμμή καπνού είναι σχεδόν εντελώς αυτοματοποιημένη και δεν απαιτεί πολλούς ανθρώπους να την εξυπηρετήσουν.

Οικονομικό σχέδιο

Κόστος παραγωγής τσιγάρων κατά το πρώτο έτος εργασίας:

 • εγκαταστάσεις - 10 000 χιλιάδες ρούβλια?
 • πάγια περιουσιακά στοιχεία - 19 000 000 ρούβλια?
 • αποθέματα υλικού (καπνός) - 64 800 χιλιάδες ρούβλια?
 • ειδικός φόρος κατανάλωσης - 96 000 000 ρούβλια?
 • μισθούς - 16 400 000 ρούβλια?
 • άλλα έξοδα - 500 χιλιάδες ρούβλια.

Σύνολο: 206 700 χιλιάδες ρούβλια.

Η μελέτη δείχνει ότι η παραγωγή τσιγάρων θα εξοφληθεί σε λιγότερο από 6 μήνες. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση καπνού έχει καλές προοπτικές. Εάν υπάρχει κάποια αμφιβολία για την επιτυχία, τότε μπορείτε να αγοράσετε μια έτοιμη επιχείρηση καπνού. Ένα λειτουργικό μίνι εργοστάσιο θα κοστίσει ακόμη λιγότερο από το κόστος που περιλαμβάνεται στον υπολογισμό, καθώς οι μισθοί και οι προμήθειες δεν είναι εφάπαξ δαπάνη.

Μίνι τιμή παραγωγής

Εξοπλισμός για μικρές επιχειρήσεις, μίνι φυτά, μίνι παραγωγή από την Ευρώπη.

Εξοπλισμός από την Ευρώπη για διάφορα πεδία δραστηριότητας: εργαλειομηχανές, συγκροτήματα, αυτόματες μηχανές, γραμμές, συσσωματώματα,

εξαρτήματα, εξοπλισμό παραγωγής. Ίσως με τη σειρά. Μίνι παραγωγή, εξοπλισμός για μικρές επιχειρήσεις.

Μίνι εργοστάσια, διάφοροι εξοπλισμοί, τυχόν γραμμές ευρωπαϊκής ποιότητας εξοπλισμού από την Ευρώπη, νέοι και χρησιμοποιούμενοι.

Χαμηλές τιμές, αγορά σε πλειστηριασμούς. Μίνι παραγωγή, εξοπλισμός για μικρές επιχειρήσεις. Μίνι φυτά, διάφορος εξοπλισμός,

κάθε γραμμή ευρωπαϊκής ποιότητας. Χαμηλές τιμές (κατασχέθηκαν).

Μίνι τιμή παραγωγής

Η ζήτηση για οικοδομικά υλικά δεν πέφτει ποτέ, ακόμη και - την περίοδο του φθινοπώρου-χειμώνα. Φυσικά, υπάρχουν πολλές προσφορές από τους κατασκευαστές στην αγορά. Αλλά οι αγοραστές τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για σύγχρονα υλικά που έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά. Αυτή η θέση της αγοράς δεν διαθέτει καθολικά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Πολλά εργοστάσια παράγουν το ίδιο τούβλο και κυψελοειδές σκυρόδεμα, ενώ μια πολύ επικερδής επιχείρηση θα μπορούσε να είναι η παραγωγή μπλοκ πυριτικού αερίου. Σε αντίθεση με κάποια άλλα υλικά, το πυριτικό αέριο έχει εξαιρετικούς δείκτες ποιότητας, αλλά ταυτόχρονα λιγότερο κόστος.

Η εκτέλεση ακόμη και ενός μικρού εργαστηρίου δεν είναι εύκολη. Θα χρειαστούν πολλές αποχρώσεις για να σκεφτείς και να βρεις το αρχικό κεφάλαιο. Αλλά προσαρμόζοντας σωστά τη διαδικασία, όλες οι επενδύσεις σύντομα θα εξοφληθούν με ενδιαφέρον.

Συνοπτικά για την τεχνολογία της παραγωγής

Για να εξασφαλιστεί ότι το τελικό υλικό έχει όλα τα αξιούμενα χαρακτηριστικά, πρέπει να τηρείται αυστηρά η τεχνολογία παραγωγής μπλοκ πυριτικού αερίου.

Τα κύρια στάδια της κατασκευής μοιάζουν με αυτό:

 1. Οι πρώτες ύλες χύμα καθαρίζονται καλά από τα συντρίμμια και τα μεγάλα εγκλείσματα.
 2. Όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται σε μίξερ και αναμειγνύονται.
 3. Οι φόρμες γεμίζονται με το παρασκευασμένο μίγμα.
 4. Μορφές σε παλέτες αποστέλλονται στο αυτόκλειστο, όπου οι φραγμοί είναι φρυγμένοι. Εδώ, υπό την επίδραση των χημικών αντιδράσεων, απελευθερώνεται αέριο, το οποίο καθιστά το μπλοκ πορώδες.
 5. Σε μορφές, το μείγμα παραμένει για ορισμένο χρονικό διάστημα για να δώσει τις ιδιότητες των καταναλωτών σε μπλοκ.
 6. Η τελική πέτρα κόβεται σύμφωνα με τις καθορισμένες παραμέτρους.
 7. Τα μπλοκ διατηρούνται σε αυξημένη θερμοκρασία και υπερπίεση.

Δεδομένης της σχετικής απλότητας της παραγωγικής διαδικασίας, πολλοί επιχειρηματίες οργανώνουν παραγωγή μπλοκ πυριτικού αερίου με τα χέρια τους, για παράδειγμα, στο γκαράζ τους. Δεν είναι κακή ιδέα, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να ξοδεύετε χρήματα για ενοικίαση χώρων και πρόσληψη προσωπικού. Αλλά πρέπει ακόμα να αγοράσετε ειδικά μηχανήματα. Διαφορετικά, δεν θα λάβετε ένα ποιοτικό προϊόν. Στην πώληση τώρα είναι δυνατό να βρεθούν μικρές εγκαταστάσεις που κάνουν μπλοκ και μικρές χωρητικότητες. Οι μικρές ποσότητες παραγωγής δεν θα δώσουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τις εταιρείες χονδρικής πώλησης - οι εγχώριες επιχειρήσεις θα επιτρέψουν να εργάζονται μόνο σε ιδιώτες κατασκευαστές. Αλλά μπορείτε να ξεκινήσετε με αυτό, αυξάνοντας σταδιακά την παραγωγή.

Πρόγραμμα της τυποποιημένης τεχνολογίας της τεχνολογίας παραγωγής των μπλοκ πυριτικού αερίου:

Τεχνικός εξοπλισμός του εργαστηρίου

Για να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία, θα χρειαστείτε ειδικό εξοπλισμό για μίνι παραγωγή μπλοκ πυριτικού αερίου.

Η συνηθισμένη γραμμή χαμηλής ισχύος περιλαμβάνει το ακόλουθο σύνολο συσκευών:

Μίνι τιμή παραγωγής

Προσφέρουμε την αγορά μιας νέας σύγχρονης γραμμής παραγωγής για την παραγωγή διογκωμένης αργίλου. Το ολοκληρωμένο μοντέλο του εξοπλισμού μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε τη δική μας παραγωγή διογκωμένου αργίλου το συντομότερο δυνατό. Όλος ο εξοπλισμός έχει επιλεγεί και δοκιμαστεί προσεκτικά στην πράξη. Το ελάχιστο βασικό κόστος της γραμμής παραγωγής αργίλου θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε το κόστος κατασκευής στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

 1. Χρόνος παράδοσης. Ο παραπάνω εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός 45 ημερών από την παραλαβή της προκαταβολής.
 2. Όροι πληρωμής. Είναι απαραίτητο να κάνετε προπληρωμή 30% του συνολικού ποσού κατά την υπογραφή της σύμβασης μέσω τραπεζικής μεταφοράς, το 70% του συνολικού ποσού πρέπει να καταβληθεί με τραπεζική μεταφορά μετά την επιθεώρηση και πριν από την αποστολή του εξοπλισμού.
 3. Εγγύηση. Απόλυτα νέο εξοπλισμό απευθείας από το εργοστάσιο. Εγγυόμαστε την υψηλής ποιότητας λειτουργία του εξοπλισμού για ένα χρόνο από το τέλος της δοκιμαστικής λειτουργίας (με εξαίρεση τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά). Τα έξοδα για την αναχώρηση μηχανικών μηχανικών στο εξωτερικό καταβάλλονται από τον αγοραστή.
 4. Συσκευασία. Το προϊόν θα υποστεί επεξεργασία με προϊόντα ανθεκτικά στη διάβρωση και ανθεκτικά στην υγρασία. Τα μικρά κομμάτια συσκευάζονται σε ξύλινα και σιδερένια κουτιά.

Το υλικό μεταφέρεται μέσω ενός μεταφορέα στη μηχανή σύνθλιψης και περαιτέρω κατά μήκος του μεταφορέα στο μύλο τυμπάνου. Μετά την άλεση, τα επιθυμητά σωματίδια μεταφέρονται μέσω ενός μεταφορέα μέσα στον κοκκοποιητή δίσκου. Τα σωματίδια περνούν μέσα στον ξηραντήρα τύμπανου και έπειτα επάνω στην οθόνη τυμπάνου. Τα σωματίδια μεταφέρονται με μεταφορέα στο φούρνο τύμπανου, όπου θερμαίνονται, αυξάνονται και ψύχονται. Τα σωματίδια στη συνέχεια εκκενώνονται από την κεφαλή του κλιβάνου στη μονάδα ψύξης. Ως αποτέλεσμα, οι ψυχθέντες κόκκοι συσκευάζονται ως τελικό προϊόν.

Μέχρι σήμερα, έχουμε δημιουργήσει μια αλυσίδα παραγωγής των 5 κύκλων με σχεδόν 30 είδη των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν lithoclasty, την παραγωγή άμμου, συλλογή των μεταλλευμάτων, παραγωγή τσιμέντου. Με βάση την παραγωγή σε τέτοια σημαντικά προϊόντα όπως την αεριοποίηση του άνθρακα, θραυστήρα, κοκκοποιητή, ένα περιστροφικό κλίβανο, με τη χρήση βοηθητικού εξοπλισμού -. Δονούμενο κόσκινο, δονούμενο τροφοδότη, συλλέκτης σκόνης, κλπ το πλεονέκτημα της υψηλής τεχνολογίας, υψηλή αξιοπιστία και χαμηλό λειτουργικό κόστος κάνει τα προϊόντα μας ηγετική θέση στην βιομηχανική αγορά. Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιομηχανία ορυχείων και κατασκευών σε περισσότερες από 40 χώρες. Διαθέτουμε την ομάδα πωλήσεων και το προσωπικό εξυπηρέτησης με πλούσια εμπειρία, καθώς και ένα δίκτυο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ένα δίκτυο πωλήσεων. Χάρη στα προϊόντα υψηλής ποιότητας και τις ειλικρινείς υπηρεσίες, έχουμε κερδίσει την αναγνώριση των πελατών της στον εξορυκτικό κλάδο και μεταξύ των ανταγωνιστών.

Μίνι παραγωγή

Αυτές οι κορυφαίες ιδέες συλλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια:

• τη συνάφεια και την απλότητα του οργανισμού.

• Χαμηλός ανταγωνισμός και πρωτοτυπία της ιδέας.

• Ελάχιστο προσωπικό και ελάχιστο κόστος.

1. Μίνι-αρτοποιείο.

Όσο καιρό έχει περάσει από το άνοιγμα του μίνι-αρτοποιείου με "σπιτικά κέικ", θα είναι πάντα δημοφιλές και σε ζήτηση. Στη Ρωσία, πολλές βιομηχανίες έχουν από καιρό χάσει τη φυσικότητα των προϊόντων και την πρωτοτυπία των συνταγών, οι οποίες επηρέασαν την πτώση των καταναλωτών και τη μείωση της δημοτικότητας του πληθυσμού. Το άνοιγμα του φούρνου δεν θα πάρει πολύ χρόνο και δεν θα απαιτήσει μεγάλα έξοδα με περισσότερες λεπτομέρειες για ένα μικρό αρτοποιείο εδώ.

Μια μεγάλη αναπτυσσόμενη αγορά σε αυτόν τον τομέα ωθεί τους μεμονωμένους επιχειρηματίες εξαιτίας πολλών ανταγωνιστών. Αλλά δεν είναι όλα τα φυτά σε θέση να παρέχουν ποιοτικά προϊόντα για τον πληθυσμό. Ως εκ τούτου, η ρωσική αγορά αντιμετωπίζει σήμερα έλλειψη ποιότητας και πραγματικά νόστιμα ζυμαρικά σπίτι-στυλ. Κατά την οργάνωση ενός μίνι-εργαστηρίου για την παραγωγή pelmeni, απαιτούνται μικρές επενδύσεις. Σημειώστε ότι σε αυτόν τον τύπο δραστηριότητας υπάρχει μεγάλη κερδοφορία της παραγωγής, καθώς και μια εύκολη επέκταση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της εργασίας. Στην πραγματικότητα, μαζί με τις ζυμαριές, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια σχετική επιχείρηση, για παράδειγμα, για να δημιουργηθεί μια γραμμή παραγωγής κοτολέτας, vareniki ή khinkali, κλπ.

3. Μίνι-κατάστημα για την παραγωγή κοτολέτας.

Για να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση για την παραγωγή κοτολέτας θα χρειαστεί ένα ελάχιστο εξοπλισμό και κόστος. Εξάλλου, η τεχνολογία μαγειρέματος σπιτικών κουταλιών και ημικατεργασμένων προϊόντων είναι ακριβώς η ίδια. Και ο εξοπλισμός μειώνεται σε ένα μηχανή και τα μαχαιροπίρουνα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εργασία. Αρχικά, είναι απαραίτητο να επιτύχουμε το καλύτερο μίγμα και να μελετήσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της κατασκευής. Και τότε θα έχετε νέες ευκαιρίες να επεκτείνετε την εταιρεία. Σε ένα τέτοιο μίνι-κατάστημα μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή για την προετοιμασία κεφτεδάκια, lyulya-kebab και άλλα είδη κοτολέτας που διαβάζονται εδώ.

Μίνι παραγωγή

Όσον αφορά τα εργοστάσια, οι περισσότεροι δήμοι αντιπροσωπεύουν πλατείες με τεράστιες εγκαταστάσεις παραγωγής, χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες είδη εξοπλισμού. Τα περισσότερα ρωσικά φυτά μοιάζουν με αυτό, αλλά είναι χαμηλού κέρδους. Η υψηλή αποδοτικότητα της σύγχρονης παραγωγής εξασφαλίζεται όχι από το μέγεθός της, αλλά από εξαιρετικά αποδοτικό και σύγχρονο εξοπλισμό με γρήγορη αποπληρωμή. Τα νέα κινητά φυτά αντικαθιστούν φυτά παλαιού τύπου.

Πλεονεκτήματα των μίνι φυτών

Η κατασκευή μιας πλήρους εγκατάστασης απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Μία μίσθωση και ιδιωτικοποίηση γης για κατασκευή θα πάρει πολύ χρόνο, νεύρα και χρήμα.

Ποια είναι η ιδιαιτερότητα των μίνι φυτών; Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα: το μίνι εργοστάσιο είναι ένα πλήρες συγκρότημα, αποτελούμενο από εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και έτοιμο για εργασία ανά πάσα στιγμή. Απλά πρέπει να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε γη όπου θέλετε να ξεκινήσετε την παραγωγή.

Για τα μίνι φυτά δεν απαιτούνται τεράστιες περιοχές. Ακόμα και σε ένα μικρό δωμάτιο μπορείτε να οργανώσετε μια πλήρη παραγωγή αγαθών ή την επεξεργασία των πρώτων υλών. Μίνι εργοστάσια για επιχειρήσεις - αυτή είναι μια κερδοφόρα επένδυση με μεγάλες προοπτικές.

Μίνι εργοστάσια από την Κίνα

Ο κινεζικός εξοπλισμός είναι ευρέως διαδεδομένος σε όλο τον κόσμο. Λόγοι: μια πλεονεκτική σχέση μεταξύ τιμής και ποιότητας, μια ποικιλία τύπων και μοντέλων. Η λειτουργικότητα των προϊόντων δεν είναι κατώτερη από τα γερμανικά ή τα ιαπωνικά αντίστοιχα.

Πολλές ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες πωλούν εξοπλισμό που παράγεται στην Κίνα με τη δική τους μάρκα. Η CargoLogistic λαμβάνει παραγγελίες για την προμήθεια εξοπλισμού και εξαρτημάτων από την Κίνα στο έδαφος της Ρωσίας. Αυτό σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε σημαντικά κεφάλαια, σε σύγκριση με την αγορά προϊόντων από ξένες μάρκες.

Για να καθορίσετε τους όρους και τους άλλους όρους παράδοσης, είναι πιθανό να απευθυνθείτε στους ειδικούς μας σχετικά με το ph. 8 (495) 215-17-73, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο zakaz [at] cargo168 [dot] com ή μέσω της φόρμας "Παραγγελία μιας κλήσης" στην ιστοσελίδα.

Μίνι παραγωγή

Σχέδια εξοπλισμού για την παραγωγή και την κατασκευή μπλοκ σκωρίας

Το πιο προσιτό οικοδομικό υλικό είναι μπλοκ σκουριάς και μπλοκ από αφρώδες σκυρόδεμα.

Σας προσφέρουμε ένα πακέτο τεκμηρίωσης για την ανεξάρτητη κατασκευή εξοπλισμού για την παραγωγή και την κατασκευή μπλοκ σκωρίας.

Διαθέτοντας τα σχέδια του εξοπλισμού στο χέρι, θα είστε σε θέση να κατασκευάσετε ανεξάρτητα τη δική σας δονητική στάση για την παραγωγή και την κατασκευή μπλοκ σκωρίας στο σπίτι για τον εαυτό σας ή προς πώληση.

Σχέδια εξοπλισμού για την παραγωγή, παραγωγή σκυροδέματος αφρού και μπλοκ από αφρώδες σκυρόδεμα

Το αφρώδες σκυρόδεμα είναι ένα οικονομικά πλεονεκτικό υλικό για κατασκευές με υψηλή απόδοση και προσιτή τιμή.

Το χαμηλό κόστος παραγωγής μπλοκ από σκυρόδεμα αφρού καθιστά αυτό το οικοδομικό υλικό πολύ αποτελεσματικό.

Σύμφωνα με τα σχέδια μας, μπορείτε να κάνετε εξοπλισμό για την παραγωγή και την παραγωγή σκυροδέματος αφρού μέσα σε 5000 ρούβλια. Η τεχνολογία κατασκευής, η διαδικασία και το σχήμα για την παραγωγή αφρώδους σκυροδέματος είναι απλές και οικονομικές.

Σχέδια εξοπλισμού για την παραγωγή και την κατασκευή μόνωσης αφρού

Penoizol - ένα ιδιαίτερα μονωτικό υλικό, το οποίο είναι το μέγιστο κόστος αποτελεσματική καθώς το κόστος της παραγωγής της μέχρι και 10 φορές χαμηλότερη από οποιαδήποτε άλλα μονωτικά υλικά. Το Penoizol είναι απλό στην κατασκευή, την κατασκευή και, πρώτα απ 'όλα, σε εφαρμογή, είναι ο καλύτερος ηχομονωτικός και το πιο σημαντικό είναι πυρίμαχο.

Το Penoizol είναι το μοναδικό υλικό που σας επιτρέπει να μονώσετε και να ηχομονωθείτε τα ήδη κτισμένα κτίρια. Σε αντίθεση με τον αφρό πολυουρεθάνης, η πενεϊζόλη δεν αυξάνεται σε μέγεθος όταν στεγνώνει, επομένως δεν εκραγεί τοίχους.

Χρησιμοποιώντας το πακέτο υλικών μας με σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές, μπορείτε να κάνετε ανεξάρτητα την εγκατάσταση και να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση για την παραγωγή νησίδων αφρού.

Σχέδια εξοπλισμού για την παραγωγή και την κατασκευή πλακών τσιμέντου-άμμου

Εξοπλισμός για την παραγωγή πλακιδίων τσιμέντου-άμμου, που απλά δεν θα μπορούσατε να αντέξετε οικονομικά, τώρα μπορείτε πραγματικά να το κάνετε μόνοι σας πρακτικά σε εγχώριες (γκαράζ) συνθήκες με τα χέρια σας.

Προσφέρουμε μια δέσμη τεκμηρίωσης (σχέδια, σχέδια και βήμα-βήμα περιγραφής) για την ανεξάρτητη κατασκευή εξοπλισμού για την παραγωγή πλακιδίων τσιμέντου-άμμου. Θα σας δοθούν 2 σειρές υλικών (2 διαφορετικές τεχνολογίες). Λοιπόν, ας πούμε 2 σε 1. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε ποια τεχνολογία να συνεργαστείτε και ποιο είδος μηχανής για την παραγωγή έρπητα ζωστήρα να συναρμολογηθεί.

Τεχνολογία τεχνητής διακοσμητικής παραγωγής πέτρας

Προσφέρουμε μια αποδεδειγμένη και αποδεδειγμένη τεχνολογία για την παραγωγή τεχνητής διακοσμητικής πέτρας. Το κόστος παραγωγής της πέτρας θα κοστίσει αρκετές φορές φθηνότερα από την αγορά της. Και το σχήμα, το χρώμα και η ποιότητα της πέτρας εξαρτάται μόνο από εσάς.

Από αυτή την τεχνολογία, θα μάθετε πώς να σχηματίσουν, να μάθουν γρήγορα να παράγει διάφορες συνθέσεις, να μάθουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των τεχνητή πέτρα, στην πράξη, θα μάθετε όλα τα στάδια της παραγωγής, χρώμα και στυλ, θα μάθετε για την οργάνωση της εργασίας και όλες τις αποχρώσεις της αποθήκευσης των τελικών προϊόντων.

Ανοίξτε την προσοδοφόρα επιχείρησή σας για την παραγωγή σύγχρονου και περιζήτητου υλικού επένδυσης.

Παραγωγή πλακιδίων καθρέφτη

Προσφέρουμε μια μοναδική τεχνολογία για την παραγωγή πλακιδίων καθρέφτη στο σπίτι για το εσωτερικό κάθε χώρου.

Θα είστε σε θέση να ανοίξετε τη δική σας κερδοφόρα επιχείρηση για την παραγωγή και την κατασκευή των πλακιδίων καθρέφτη με τα χέρια τους, να μάθουν την εγκατάσταση και πλήρως όλη την απλή διαδικασία, οδηγίες για την καταγραφή των εγκαταστάσεων και - πολύ περισσότερο.

Η παραγωγή πλακιδίων καθρέφτη είναι μια οικονομικά αποδοτική επιχείρηση και φέρνει ένα μηνιαίο υψηλό εισόδημα - μέχρι και 10.000 $ ή περισσότερο.

Ηλιακός συλλέκτης με τα χέρια τους

Σας προσφέρουμε μια μοναδική σειρά υλικών - την τεχνολογία κατασκευής ενός ηλιακού συλλέκτη από τον εαυτό σας στο σπίτι. Το σύνολο υλικών περιλαμβάνει 9 διαφορετικές τεχνολογίες για την παραγωγή συλλεκτών. Τόσοι έως 9 τρόποι, πώς μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας στο σπίτι και με το ελάχιστο κόστος των αυτοσχέδιων εργαλείων, να κάνετε έναν ηλιακό συλλέκτη.

Το σύνολο των υλικών σε μια βολική μορφή με μια βήμα-βήμα περιγραφή της κατασκευής. Χάρη στις φωτογραφίες και τα σχέδια, θα δείτε καθαρά όλη τη διαδικασία δημιουργίας ενός ηλιακού συλλέκτη από το Α έως το Ζ.

Ανεμογεννήτρια με δικά του χέρια

Σας προσφέρουμε το πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 20 και μεθόδων κατασκευής και χρήσης τεχνολογιών στις τουρμπίνες πράξη, εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες και άλλες ανεμογεννήτριες.

Σχέδια, σχέδια, σχέδια, λεπτομερή περιγραφή (από το Α έως το Ω) και δεκάδες φωτογραφίες σε βήμα-βήμα.

Μπορείτε να επιλέξετε ανεξάρτητα την τεχνολογία κατασκευής ανεμογεννήτριας, η οποία θα είναι πιο αποδεκτή για την κατασκευή στο σπίτι. Και χάρη στον μεγάλο αριθμό φωτογραφιών, θα δείτε καθαρά ολόκληρη τη διαδικασία κατασκευής της ανεμογεννήτριας από την αρχή της κατασκευής της.

Υδροηλεκτρική μονάδα με δικά της χέρια

Εάν υπάρχει μια ροή στον ιστότοπό σας ή ένας κοντινός ποταμός, τότε προτείνουμε να ξεκινήσετε την οικοδόμηση ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού.

Προσφέρουμε ένα σύνολο υλικών, το οποίο περιλαμβάνει 4 μεθόδους κατασκευής και πρακτική εφαρμογή ενός αυτοτροφοδοτούμενου μίνι υδροηλεκτρικού σταθμού.

Το σύνολο των υλικών περιλαμβάνει διαγράμματα, δεκάδες σχέδια και λεπτομερή περιγραφή σε ένα βήμα προς βήμα λειτουργία. Θα μάθετε πώς να φτιάξετε έναν υδροηλεκτρικό σταθμό μόνος σας.

Κινητό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με τα χέρια του

Προσφέρουμε μια τεχνολογία αυτοπαραγωγής για ένα φορητό μίνι σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Το σύνολο υλικών περιλαμβάνει σχέδια με διαστάσεις, περιγραφή, αρχή λειτουργίας, λειτουργία, μέτρα ασφαλείας και ορισμένες συστάσεις για τη βελτίωση αυτού του μοντέλου κινητής μονάδας.

Οι τιμές για τους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας είναι αρκετά μεγάλες. Τώρα απολύτως δεν χρειάζεται να ψάχνετε για το πού να αγοράσετε ένα κινητό μίνι σταθμό παραγωγής ενέργειας φθηνότερα ή να το νοικιάσετε. Κάντε το δικό σας μίνι σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας μπορείτε ανεξάρτητα από σχεδόν όλα τα διαθέσιμα υλικά.

Παραγωγή, παραγωγή και χρήση βιοαερίου

Προσφέρουμε την τεχνολογία παραγωγής, παραγωγής και χρήσης βιοαερίου. Όλη η παραγωγή μπορεί να ρυθμιστεί με τα ίδια χέρια.

Δεν χρησιμοποιούμε πολύπλοκο και ακριβό εξοπλισμό. Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου μπορεί να γίνει ανεξάρτητα στο σπίτι ή στις συνθήκες μιας μικρής εκμετάλλευσης.

Προσφέρουμε τα σχέδια, το σχήμα και την περιγραφή της μονάδας βιοαερίου. πώς να χτίσετε ένα απλό βιοαντιδραστήρα από τα διαθέσιμα υλικά? θα μάθετε πώς να παράγετε βιοαέριο από τα οικιακά απορρίμματα. πρακτικές συμβουλές και εμπειρία στη χρήση του βιοαερίου · και πολλά, πολλά άλλα...

Ανάκτηση γρατζουνιών και δυσανάγνωστων δίσκων CD και DVD

Προσφέρουμε μια μοναδική τεχνολογία "Αποκατάσταση χαραγμένων και δυσανάγνωστων δίσκων CD και DVD κάθε μορφής" που έχουν αναπτυχθεί από λαϊκούς τεχνίτες και έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετά χρόνια στην πράξη.

Η μέθοδος που περιγράφεται στην τεχνολογία για την ανάκτηση κατεστραμμένων CD και DVD δεν απαιτεί πολλά χρήματα, περίπλοκο και ακριβό εξοπλισμό. Αυτή η μέθοδος είναι διαθέσιμη σε όλους.

Το σύνολο των υλικών περιλαμβάνει σχέδια εξοπλισμού και εργαλείων με όλα τα μεγέθη, μεγάλο αριθμό φωτογραφιών, λεπτομερή και βήμα-βήμα περιγραφή.

Κάνοντας μια σόμπα στα χρησιμοποιημένα λάδια

Το απόβλητο πετρέλαιο είναι πολύ φθηνό και στις περισσότερες περιπτώσεις το καύσιμο είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Φούρνος λειτουργεί χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - μια φθηνή λύση για τη θέρμανση των βιομηχανικών κτιρίων, γκαράζ, συνεργεία, γκαράζ, σπίτια, θερμοκήπια και μια σειρά από άλλες εγκαταστάσεις.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της σόμπας είναι η αξιοπιστία και η οικονομία της, καθώς και η απλότητα του κυκλώματος και του σχεδιασμού της συσκευής. Ακριβώς τίποτα να σπάσει!

Σόμπες και συσκευές για θέρμανση

Σε αυτό το σύνολο υλικών συλλέγεται η μεγαλύτερη συλλογή φούρνων και συστημάτων θέρμανσης για οικιακούς και μη οικιακούς χώρους. Έξι επιλογές για κάθε γούστο και αφοσιωμένοι σε κάθε καταναλωτή.

Ονομασίες των σόμπων και των συστημάτων θέρμανσης:

Μινιατούρα ρωσικά Ο φούρνος είναι δίνη. Ο θερμαντήρας είναι δίνη. Ο θερμαντήρας είναι υγρός. Γεννήτρια θερμότητας με περιδέραιο. Η σόμπα "Το άστεγο κορίτσι"? Αστική-ημιαυτόματη? Σύστημα αθέλητης θέρμανσης. Αυτόνομο μίνι-θερμάστρα.

Τεχνολογία κατασκευής περσικών χαλιών

Προσφέρουμε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο σπίτι στην τέχνη της ύφανσης χαλιών.

Στη διάθεσή σας θα λάβετε την πιο λεπτομερή και ποιοτική περιγραφή της τεχνολογίας κατασκευής χαλιών με τα σχέδια των μηχανών κατασκευής χαλιών, καθώς και εργαλεία. Όλα τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές είναι εύκολο να γίνουν στο σπίτι.

Θα μπορείτε να πλέξετε με τα χέρια σας ένα μοναδικό και μοναδικό χαλί. Η παραγωγή δεν απαιτεί μεγάλες εκτάσεις και μπορεί να ανοίξει στο σπίτι. Ένα τετραγωνικό μέτρο χειροποίητου χαλιού μεσαίας ποιότητας κοστίζει έως και $ 400. Η επιλογή είναι δική σας!

Τεχνολογία κατασκευής flocker και τεχνολογία συρρίκνωσης

Το Flocking είναι μια τεχνολογία εφαρμογής επίστρωσης βελούδου σε διάφορα αντικείμενα και λεπτομέρειες οποιασδήποτε πολυπλοκότητας χωρίς ραφές και ρωγμές. Οποιαδήποτε επιφάνεια μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία: γυαλί, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, καουτσούκ, σκυρόδεμα κλπ.

Έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε την τεχνολογία συρρίκνωσης βήμα-βήμα με όλα τα απαραίτητα διαγράμματα και περιγραφές. Από την τεχνολογία θα μάθετε πώς μπορείτε να φτιάξετε το flocker - τη συρρίκνωση της συσκευής σας - στο σπίτι σας.

Το Flocking είναι μια εξαιρετική ιδέα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας από το μηδέν.

Μεταξοτυπία. Εκτύπωση σε μεταξοτυπία

Η μεταξοτυπία είναι μια μοναδική και δημοφιλής τεχνολογία που επιτρέπει σχέδια και μοτίβα σχεδίασης σε οποιαδήποτε αναμνηστικά όπως λαβές μαξιλαριών, μπλουζάκια κλπ.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου μεταξοτυπίας είναι η δυνατότητα εκτύπωσης μικρών εκτυπώσεων, το χρώμα και ο πλούτος της εικόνας, η δυνατότητα εφαρμογής σε σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια, το εξαιρετικά χαμηλό κόστος της εκτύπωσης και η ευκολία στη λειτουργία.

Η μέση κερδοφορία αυτής της επιχείρησης είναι από 500 έως 5000%!

ΠΡΟΣΟΧΗ. Σχεδόν εντελώς αυτό το τμήμα περιλαμβάνεται στη σύνθεση του δίσκου - Μικρο-εργοστάσια, εξοπλισμός και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Το κόστος ενός δίσκου 5 φορές φθηνότερα. από το να αγοράσετε υλικά από αυτό το τμήμα του ιστότοπου χωριστά!

Μίνι μονάδα παραγωγής

Σήμερα, οι αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναπτύσσονται γρήγορα. Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της μη παραγωγής αποβλήτων σε πολλές γεωργικές περιοχές. Αν υπάρχει αποβλήτων στη βιομηχανία τροφίμων ή τη γεωργία, μπορεί να υπάρξει μια πραγματική δυνατότητα χρησιμοποίησης του εξοπλισμού, όπως η εγκατάσταση των μονάδων βιοαερίου, για την αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, ταυτόχρονα μείωση του κόστους της ενέργειας. Επιπλέον, μπορείτε να έχετε επιπλέον κέρδος.

Ο σχεδιασμός έχει την αρχή της αρθρωτότητας, η οποία σας επιτρέπει να αυξήσετε τις επιδόσεις όταν είναι απαραίτητο. Ως πρώτες ύλες για το βιοαέριο, η υγρή και πυκνή κοπριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χοίρους, βοοειδή ή πουλερικά. Μπορούν να αναμιχθούν με άλλα εξαρτήματα. Μιλάμε για τα υπολείμματα της παραγωγής των επιχειρήσεων βιομηχανίας τροφίμων, βιολογικών αποβλήτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενεργειακά φυτά ειδικά αναπτυγμένα. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση καλαμποκιού, γρασίδι, καλαμπόκι, ηλίανθος, με τη βοήθειά τους, είναι δυνατόν να αυξηθεί η περιεκτικότητα του βιοαερίου. Με την ίδια επιτυχία ισχύουν τα τεύτλα και η ενσίρωση. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμπίεση, το λίπος του ράμφους και άλλες μη γεωργικές υποστρώματα με τη μορφή υπολείμματα λαχανικών, υπολείμματα τροφίμων, τα φρούτα από τις μεγάλες αγορές, υπολείμματα ζωοτροφών και των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Μικρο-εγκαταστάσεις ηλεκτρολύσεως για παραγωγή υδρογόνου

Μίνι μονάδα παραγωγής

Αρχική Mini Αποστακτήριο

1. Σχέδιο και προδιαγραφές.

Σας προσφέρουμε ένα σκίτσο και μια περιγραφή της λειτουργίας του εργοστασίου για την παραγωγή υψηλής ποιότητας αλκοόλης από πολτό από ζάχαρη ή διάφορες πρώτες ύλες φρούτων.

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης είναι απλός, δεν απαιτεί μεγάλες επενδύσεις. Είναι πολύ πιθανό να το κάνετε υπό συνθήκες εργαστηρίου σπιτιού ή γκαράζ για ένα άτομο που ξέρει πώς να κρατήσει ένα μεταλλικό εργαλείο. Η εγκατάσταση αποτελείται από αποκόμματα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα διαφόρων διαμέτρων συνδεδεμένων μεταξύ τους σε μια ορισμένη ακολουθία με χωρίσματα χρησιμοποιώντας συμβατική συγκόλληση ή συγκόλληση και γεμισμένα με πληρωτικό.

Οποιοδήποτε δωμάτιο με παροχή ρεύματος 220 V και τρεχούμενο νερό για ψύξη είναι κατάλληλο για λειτουργία της εγκατάστασης. Εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες πηγές θέρμανσης: φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού. Πιατέλα, φούρνος ψησίματος, ζεστό ατμό, κλπ.

Ποιότητα των προϊόντων

Μίνι μονάδα παραγωγής

Οι μονάδες μικρών ζωοτροφών ικανοποιούν την ανάγκη για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με μικρό αριθμό ζώων. Αυτό το μίνι φυτό παράγει περίπου 30 κιλά βλαστών την ημέρα.

Ο Graham και ο Shirley Harris από τη Βόρεια Τασμανία ξεκίνησαν την βιομηχανική καλλιέργεια κουνελιών πριν από έξι χρόνια. Πώλησαν κουνέλια σε τοπικούς κρεοπώλες και εστιατόρια. Τα κουνέλια που καλλιεργούν είναι ένα ειδικό είδος που ονομάζεται Νέα Ζηλανδία, Λευκοί Καλιφόρνιοι.

Ο Γκράχαμ έχει μεγαλώσει για 35 χρόνια παπαγάλοι και σπέρματα. Αλλά το κόστος ήταν υπερβολικά υψηλό για ένα τέτοιο χόμπι και ο Γκράχαμ άρχισε να ενδιαφέρεται για την παραγωγή σε ισορροπία. Αποφάσισε να χρησιμοποιήσει παλιά τέντες για πτηνά για την αναπαραγωγή κουνελιών.

Το 2009, σε μια γεωργική έκθεση στη Βόρεια Τασμανία, ο Graham επισκέφθηκε την τοποθεσία της FodderTech, η οποία πωλεί μονάδες παραγωγής εμπορικών ζωοτροφών. Αφού άκουσε τον Peter Doyle (εφευρέτη του εργοστασίου για την καλλιέργεια τροφίμων και συνιδιοκτήτη), ο Graham συνειδητοποίησε αμέσως ότι η μίνι εγκατάσταση θα τον βοηθήσει πολύ στο αγρόκτημα.

Ο Graham Harris λέει ότι η ζήτηση για κουνέλια ξεπερνά την προσφορά. Τα κουνέλια, που λαμβάνουν αυτό το φρέσκο ​​φαγητό, κυριολεκτικά σε μερικές ημέρες αρχίζουν να το ψάχνουν οι ίδιοι. Η εισαγωγή της πράσινης χορτονομής επέτρεψε τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας όταν τα μωρά αποκάλυψαν από τη μητέρα τους, όταν άλλαζαν από ζωντανή τροφή σε στερεό φαγητό. Τα κουνέλια κερδίζουν το βάρος που απαιτείται για την πώληση για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Το σύστημα FodderTech μπορεί να παράγει 7-8 κιλά ζωοτροφών από 1 κιλό σπόρων κριθαριού με κύκλο 7 ημερών.

30 Αυγούστου 2018

Συχνά διαβάστε.

Αν μιλήσουμε για τους μύλους, βασικά είναι: πολλοί εργάτες, ένας τεράστιος αριθμός μηχανών, πολλά μηχανήματα, μια περιοχή με μεγάλα τερματικά. Πολλές επιχειρήσεις RF είναι οργανωμένες με αυτόν τον τρόπο, αλλά.

Όταν η συνομιλία για τους μύλους ανεβαίνει, φαντάζονται ουσιαστικά: πολλοί εργαζόμενοι, πολλοί διαφορετικοί εξοπλισμοί, εκατοντάδες μονάδες εξοπλισμού, τετράγωνα.

Όταν πρόκειται για εργοστάσια, συνήθως πιστεύουν ότι αυτό είναι: μια περιοχή με μεγάλους χώρους εργασίας, πολλούς εργάτες, χιλιάδες μηχανές.

Η επιχείρηση παραγωγής τσιγάρων: πώς να ανοίξει ένα εργοστάσιο καπνού

Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τη διφορούμενη, μη δημοφιλής και όμως πολύ κερδοφόρα επιχείρηση για την παραγωγή τσιγάρων φίλτρων.

Παρά τις προσπάθειες κρατικών και μη κρατικών κονδυλίων και ιδρυμάτων για την καταπολέμηση του καπνίσματος, ο αριθμός των καπνιστών δεν μειώνεται.

Για παράδειγμα, στη Ρωσία, ο αριθμός των καπνιστών είναι περίπου 44 εκατομμύρια άνθρωποι. Παρόλο που η παραγωγή προϊόντων καπνού στη χώρα μας - μια επιχείρηση που ελέγχεται και φορολογείται με ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θα εξακολουθεί να είναι πολύ αποδοτική από πλευράς κόστους.

Η τρέχουσα γκάμα προϊόντων καπνού δεν πρέπει να σας ενοχλεί: όλοι οι σημερινοί σημαντικοί παράγοντες στην αγορά καπνού ξεκίνησαν με ένα μικρό τμήμα και αναπτύχθηκαν σταδιακά, αντέχοντας τον ανταγωνισμό από άλλους παίκτες. Εάν η νεοαγγεγραμμένη εταιρεία παράγει υψηλής ποιότητας και φθηνά προϊόντα, θα πάρει επίσης τη δική της θέση στην αγορά καπνού.

Πώς λειτουργούν τα εργοστάσια καπνού;

Από τεχνική άποψη, η παραγωγή τσιγάρων έχει ως εξής. Ο ξηρός και ειδικά παρασκευασμένος καπνός φύλλων τροφοδοτείται στη μηχανή κοπής καπνού, όπου μετατρέπεται σε σωματίδια του επιθυμητού κλάσματος.

Η ίδια η μηχανή παρασκευής τσιγάρων αποτελείται από διάφορα συσσωματώματα: μία μηχανή φιλτραρίσματος, μία εγκατάσταση για την κατασκευή ενός ενθέματος (κολάρο) και ένα συγκρότημα που συλλέγει ένα τσιγάρο από τα τελικά μέρη με την επένδυση του καπνού εντός αυτού.

Επιπροσθέτως, για μια τέτοια παραγωγή απαιτείται ένας αριθμός επιπρόσθετων συσκευών: για τη συσκευασία τσιγάρων σε φύλλα, για την κατασκευή πακέτων, για τη συσκευασία τσιγάρων σε πακέτα και συσκευασιών για μπλοκ, για συσκευασίες και τελοφωλίων σελοφάν.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, τα εργοστάσια καπνού πρέπει απαραίτητα να εξοπλίζουν κάθε πακέτο με σφραγίδα ειδικού φόρου κατανάλωσης - απαιτεί επίσης μια ξεχωριστή μηχανή για να κολλήσει.

Κερδοφορία της παραγωγής τσιγάρων με φίλτρο

Μια τέτοια πολύπλοκη και δαπανηρή παραγωγή αποθαρρύνει πολλούς νέους επιχειρηματίες - στην πραγματικότητα το κόστος του εξοπλισμού του εργοστασίου είναι περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια, και το κόστος της γραμμής μεταφοράς είναι περίπου 800 χιλιάδες δολάρια.

Αλλά υπάρχει μια παραλλαγή για να ξεκινήσει η δική του επιχείρηση καπνού πολύ πιο φθηνά, έχοντας πάρει το δεύτερο χέρι εξοπλισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κίνδυνος να χάσετε τα μεγάλα χρήματα είναι μικρός: εάν αισθάνεστε ότι πρόκειται για μια επιχείρηση "όχι δική σας", μπορείτε να πουλήσετε με ασφάλεια το αποκτημένο εξοπλισμό, πρακτικά, για τα ίδια χρήματα που αγοράσατε.

Μια πλήρως εξοπλισμένη γραμμή παραγωγής μεταχειρισμένων τσιγάρων (που παράγει 125 πακέτα ή 2500 τσιγάρα ανά λεπτό) θα κοστίσει περίπου 12 εκατομμύρια ρούβλια. Υπάρχουν επίσης φθηνότερα ανάλογα - για παράδειγμα, ο εξοπλισμός για την παραγωγή τσιγάρων χωρίς φίλτρο θα κοστίσει μόνο 23,5-28 χιλιάδες ευρώ (990-1180 χιλιάδες ρούβλια.). Αλλά με αυτό το είδος παραγωγής είναι καλύτερο να μην ασχοληθούμε - τα τελευταία χρόνια οι νομοθέτες έχουν επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της απαγόρευσης αυτών των προϊόντων καπνού.

Ας υπολογίσουμε ποια είναι η κερδοφορία του παρουσιαζόμενου εξοπλισμού. Η τιμή του 1 κιλού καπνού - από 1,8 έως 2,5 ευρώ (76-105 ρούβλια.). Υποθέτοντας ότι 20 g της συσκευασίας καθαρού καπνού (υπόκεινται σε συρρίκνωση, συρρίκνωση, διαφυγής και άλλες αναπόφευκτες απώλειες), παίρνουμε την ημερήσια ανάγκη στην τροφοδοσία προς 1200 kg, ή (κατά τη μέγιστη τιμή) 126 χιλ. Rub.

Οι μηνιαίες δαπάνες (μετρώντας ένα μήνα εργασίας 24 ημερών με μια εργάσιμη ημέρα 8 ωρών) για τον καπνό είναι περίπου 3 εκατομμύρια ρούβλια. με παραγωγικότητα 1,44 εκατομμυρίων πακέτων - συνεπώς, μόνο το κόστος καπνού είναι 2,08 ρούβλια. για 1 πακέτο. Αυτή είναι η βάση της τιμής κόστους.

Ακολουθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού. Αυτή τη στιγμή είναι 270 ρούβλια. ανά 1000 τσιγάρα.

1.44 εκατομμύρια πακέτα περιέχουν 28.8 εκατομμύρια τσιγάρα, ή από την άποψη των ειδικών φόρων κατανάλωσης ρούβλια - 7.776 χιλιάδες ρούβλια, ή 5.4 ρούβλια ανά πακέτο τσιγάρων.

Έτσι, το κόστος της δέσμης αυξάνεται στα 7,48 ρούβλια.

Αλλά αυτό, φυσικά, δεν είναι όλα - εξακολουθούν να υπάρχουν δαπάνες για το τσιγαρόχαρτο, τα φίλτρα, τα πακέτα, το αλουμινόχαρτο, τους μισθούς των εργαζομένων, τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας κ.λπ.

Για να μην καταλήξουμε σε περίπλοκους υπολογισμούς, θα πάρουμε το κόστος των προϊόντων συσκευασίας ίσο, για παράδειγμα, με το διπλασιασμένο ποσό των προηγούμενων δαπανών - περίπου 14,96 ρούβλια.

Για την καθαρότητα των υπολογισμών, το ποσό που εισπράχθηκε είναι 22,44 ρούβλια. στρογγυλοποιημένα μέχρι 25 ρούβλια.

Η δουλειά μας στην παραγωγή τσιγάρων: θεωρούμε το κέρδος

Η τιμή των τσιγάρων που χρησιμοποιούν το καπνό βαθμού 1 φτάνει πάνω από 100 ρούβλια. για ένα πακέτο, αλλά για ρεαλισμό, ας συγκρίνουμε τα τσιγάρα που κατασκευάζονται από το εργοστάσιό μας με ανάλογα ανάλογα, όπως για παράδειγμα το Marlboro ή το Κοινοβούλιο, σε τιμή 50-60 ρούβλια. ανά συσκευασία.

Πάρτε τη μέση αριθμητική τιμή - 55 ρούβλια. Εισάγετε επίσης την έννοια της χονδρικής τιμής, 25% κάτω από το μέγιστο επιτρεπτό (σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλα τα τσιγάρα σημειώνονται με έναν αριθμό - η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή). Στην περίπτωσή μας, η χονδρική τιμή θα είναι 41,25 ρούβλια και το καθαρό κέρδος από το πακέτο είναι 16,25 ρούβλια.

Ξεκινώντας από αυτά τα στοιχεία, έχουμε καθαρό κέρδος ίσο με 23,4 εκατομμύρια ρούβλια. Φυσικά, ο αριθμός αυτός είναι κάπως μεγαλύτερος από τον πραγματικό αριθμό - μείον τους φόρους και άλλες υποχρεωτικές πληρωμές, θα ανέλθει περίπου στο 75% αυτής - δηλ. περίπου 17,5 εκατ. Φυσικά, ένα μέρος του ποσού θα πάει να αγοράσει πρώτες ύλες για τον επόμενο μήνα και άλλες παρόμοιες δαπάνες, έτσι ώστε ο επιχειρηματίας θα έχει λιγότερα από το ήμισυ αυτού του ποσού που αφήνεται στα χέρια του. Παρ 'όλα αυτά, η αποπληρωμή της παραγωγής, ενώ άλλα είναι ίδια, δεν υπερβαίνει το μισό έτος.

Αυτόματη επιχείρηση. Γρήγορος υπολογισμός της κερδοφορίας της επιχείρησης αυτής της σφαίρας

Υπολογίστε το κέρδος, την απόσβεση, την κερδοφορία οποιασδήποτε επιχείρησης σε 10 δευτερόλεπτα.

Εισαγάγετε αρχικά συνημμένα
Την επόμενη φορά

Για να ξεκινήσετε τον υπολογισμό, εισαγάγετε το αρχικό κεφάλαιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί και ακολουθήστε τις περαιτέρω οδηγίες.

Καθαρό κέρδος (ανά μήνα):

Θέλετε να κάνετε έναν λεπτομερή οικονομικό υπολογισμό για ένα επιχειρησιακό σχέδιο; Χρησιμοποιήστε την δωρεάν εφαρμογή "Business Calculations" για κινητά Android για το Google Play ή για να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό επιχειρηματικό σχέδιο από τους ειδικούς στον επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Περιγραφή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην κατασκευή τσιγάρων

Όταν αγοράζετε μια γραμμή παραγωγής για την παραγωγή προϊόντων καπνού, πρέπει να θυμάστε ότι με τη βοήθειά της μπορείτε να πάρετε ένα σημαντικό κέρδος. Παρά την πολυπλοκότητα του ανοίγματος μιας επιχείρησης και της κατοχής πολυάριθμων φόρων με τη μορφή ειδικών φόρων κατανάλωσης, παραμένει κερδοφόρος. Στην περίπτωση αυτή, ο ευκολότερος τρόπος για να ανοίξετε μια μίνι παραγωγή, η οποία απαιτεί ελάχιστες αρχικές επενδύσεις.

Χαρακτηριστικά της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας

Για να οργανωθεί η αποτελεσματική παραγωγή προϊόντων τσιγάρων στο σπίτι, είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί σωστά μια μικρή γραμμή με τον μέγιστο βαθμό αυτοματισμού. Αυτό θα μειώσει το κόστος πληρωμής για το προσωπικό συντήρησης και θα έχει υψηλή απόδοση.

Η παραγωγή τσιγάρων, ανεξάρτητα από τον τύπο του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, συμβαίνει σύμφωνα με το ίδιο σύστημα:

 1. Προετοιμασία του καπνού, που συνίσταται στη συλλογή, την ανάμειξη με πρόσθετα, τη διατήρηση σε ειδικά καταστήματα για κάποιο χρονικό διάστημα.
 2. Οι παρασκευασμένες πρώτες ύλες εισέρχονται στον εξοπλισμό κοπής, στην έξοδο του οποίου λαμβάνεται η πρώτη ύλη με το βέλτιστο μέγεθος σωματιδίων.
 3. Ο τεμαχισμένος καπνός είναι τυλιγμένος σε μια ράβδο, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό χαρτί παπύρου.
 4. Μια ειδική συσκευή κόβει το καλύτερο μήκος των τσιγάρων.
 5. Με τη βοήθεια ειδικών μηχανισμών, εγκαθίσταται ένα φίλτρο.
 6. Ο έλεγχος ποιότητας διεξάγεται και τα προϊόντα ελέγχονται για συμμόρφωση με τους ρυθμιστικούς δείκτες.
 7. Τα έτοιμα τσιγάρα συσκευάζονται σε δέσμες, τα κολλητικά σήματα είναι κολλημένα.
 8. Οι δέσμες τυλίγονται σε φιλμ πολυπροπυλενίου και στοιβάζονται σε μπλοκ.
 9. Οι τελικές εργασίες διεξάγονται για συσκευασίες σε κουτιά από χαρτόνι, κολλητικές αυτοκόλλητες ετικέτες.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του εξοπλισμού ενός μικρού εργοστασίου και της γραμμής μιας τεράστιας επιχείρησης;

Για την παραγωγή τσιγάρων διαφορετικών τύπων, μπορείτε να αγοράσετε κάθε εξοπλισμό ξεχωριστά και στη συνέχεια να το ολοκληρώσετε σε ένα ενιαίο σύνολο. Στο σπίτι με περιορισμένα κεφάλαια, αυτή μπορεί να είναι μια σύνθετη διαδικασία και συνεπάγεται απρόβλεπτο κόστος υλικών. Είναι πιο αποδοτικό να αγοραστεί αμέσως ένα σύνολο εξοπλισμού για την παραγωγή τσιγάρων με τη μορφή μιας ενιαίας τεχνολογικής γραμμής. Αυτό θα επιτρέψει την παραγωγή αγαθών το συντομότερο δυνατό.

Σε αντίθεση με τις μεγάλες γραμμές παραγωγής που ασχολούνται με τη μαζική παραγωγή προϊόντων τσιγάρων, τα μίνι φυτά έχουν πολλά πλεονεκτήματα:

 • Οι συμπαγείς διαστάσεις των συσκευών επιτρέπουν την τοποθέτησή τους ακόμη και σε μικρού μεγέθους δωμάτια.
 • μίνι-παραγωγή είναι οικονομικά. Δεν υπάρχουν μεγάλα έξοδα για την κατασκευή εργαστηρίων και την πληρωμή πολλών μελών προσωπικού συντήρησης.
 • υψηλή κινητικότητα. Η δυνατότητα επανεγκατάστασης της γραμμής παραγωγής σε άλλο δωμάτιο χωρίς μεγάλη προσπάθεια.

Σύνθεση της γραμμής παραγωγής

Για να ολοκληρωθεί η γραμμή μεταφοράς με εξοπλισμό για την παραγωγή τσιγάρων με ή χωρίς φίλτρο, πρέπει να αγοραστούν οι ακόλουθες μονάδες:

 • μια μηχανή κοπής που επιτρέπει την άλεση του καπνού για να ληφθούν σωματίδια του επιθυμητού μεγέθους.
 • ένα σύνολο που κόβει τις ράβδους τσιγάρων σε προϊόντα με βέλτιστο μέγεθος.
 • μηχανισμό πλήρωσης του φίλτρου.
 • Η συσκευή που παράγει το προσάρτημα φίλτρου στο τελικό τσιγάρο.
 • μηχανισμό συσκευασίας τελικών προϊόντων σε φύλλο ·
 • η μονάδα που εκτελεί τη συγκόλληση των σφραγίδων ειδικών φόρων κατανάλωσης ·
 • μηχανή συσκευασίας συσκευασίας σε περιτύλιγμα σελοφάν ή πολυπροπυλενίου ·
 • Συγκρότημα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μπλοκ τελειωμένων συσκευασιών συσκευασμένων σωστά.
 • Μεταφορείς που συνδέουν όλες τις παραπάνω μονάδες σε μια ενιαία γραμμή παραγωγής.

Κόστος εξοπλισμού

Η εγχώρια αγορά για την παραγωγή τσιγάρων αντιπροσωπεύεται κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με ισχυρό εξοπλισμό. Είναι σε θέση να εργάζεται με υψηλή παραγωγικότητα και να παράγει διαφορετικές ποικιλίες προϊόντων ανάλογα με την υπάρχουσα ζήτηση. Το κατά προσέγγιση κόστος αυτής της παραγωγής, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες μονάδες, είναι 7 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια στιγμή, η τιμή για τη γραμμή μεταφοράς θα είναι 800 χιλιάδες δολάρια.

Το παραπάνω ποσό μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Ως εκ τούτου, πολλοί αρχικοί κατασκευαστές προτιμούν να αγοράζουν μεταχειρισμένο εξοπλισμό. Το κόστος της είναι πολύ χαμηλότερο - 12 εκατομμύρια ρούβλια. Ταυτόχρονα, η παραγωγικότητα αυτής της γραμμής δεν είναι μικρότερη από 2500 τεμάχια ανά λεπτό. Είναι δυνατή μια παραλλαγή της αγοράς μίνι εξοπλισμού για την παραγωγή τσιγάρων που παράγονται στην Κίνα. Αυτή η επιλογή επιλέγεται από πολλούς που ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος ολόκληρης της γραμμής θα είναι 1,5 εκατομμύρια ρούβλια.

Κατά την οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής αξίζει να εξεταστεί το είδος των προϊόντων.

Για παράδειγμα, οι συσκευές για την κατασκευή τσιγάρων χωρίς φίλτρα είναι ακόμη φθηνότερες, αλλά η απόσβεσή τους είναι πολύ χαμηλότερη. Τέτοια προϊόντα δεν είναι σε ζήτηση στην αγορά, οπότε αναμένεται γρήγορο κέρδος δεν αξίζει τον κόπο.

Περίεργα γεγονότα σχετικά με την παραγωγή τσιγάρων

Οι συνθήκες υπό τις οποίες παράγονται τα προϊόντα τσιγάρων και πώς συνέβη νωρίτερα, έχουν αλλάξει σημαντικά. Αυτό υποδηλώνεται από τα ακόλουθα γεγονότα:

 • κάθε χρόνο οι κατασκευαστές δημοφιλών εμπορικών σημάτων αυξάνουν το περιεχόμενο της νικοτίνης στα προϊόντα τους (κατά 11% σε διάστημα 7-8 ετών).
 • τα πρώτα τσιγάρα παρήχθησαν μόλις το 1620 και η βιομηχανική παραγωγή ξεκίνησε το 1860,
 • στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1970, η διαφήμιση προϊόντων καπνού απαγορεύεται πλήρως στην τηλεόραση.
 • εταιρείες όπως η Marlboro, η Kool, η Camel και η Kent παράγουν το 70% της αγοράς.
 • Κατά την παρασκευή προϊόντων καπνού, διάφορα πρόσθετα που βελτιώνουν τη γεύση τους είναι δημοφιλή. Αυτά είναι αυτά που είναι πιο επιβλαβή για την υγεία.
 • το 1950, τα προϊόντα Kent περιείχαν ίνες αμιάντου, οι οποίες είναι οι ισχυρότεροι καρκινογόνοι παράγοντες που προκαλούν ογκολογία.

Είναι σκόπιμο να αγοράσετε εξοπλισμό για την παραγωγή προϊόντων καπνού;

Ο εξοπλισμός για την παραγωγή τσιγάρων στο σπίτι δεν είναι φθηνός, αλλά η αγορά του είναι ευεργετική. Αν χρησιμοποιείτε μια χρησιμοποιημένη γραμμή με μικρή χωρητικότητα, μπορείτε να περιμένετε να λάβετε καθαρό κέρδος μετά από 2-3 μήνες. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη σημαντικού κόστους για την αγορά εγκαταστάσεων παραγωγής. Στα πρώτα χρόνια, ενώ η επιχείρηση δεν βελτιώθηκε, το κατάστημα είναι πιο κερδοφόρο να νοικιάσει.

Ένα μικρό επίπεδο δαπανών εξασφαλίζεται σε κάποιο βαθμό από την απουσία μεγάλου αριθμού εργαζομένων. Οι περισσότερες σύγχρονες γραμμές είναι αυτοματοποιημένες. Με τη βοήθειά τους, όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από την τεχνολογία εκτελούνται από μηχανές. Ο άνθρωπος ασκεί μόνο τον έλεγχο των λειτουργιών και εκτελεί κάποιους τακτικούς χειρισμούς.